بازنگری طرح‌تفصیلی شهرهای ایران

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: علاوه بر بازنگری طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران، همه طرح‌های تفصیلی شهرهای ایران بازنگری می‌شود.

پیروز حناچی در پاسخ به این سؤال که آیا بازنگری‌ طرح‌های تفصیلی شهرها در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد، یا خیر افزود:‌ قصد ما این است که تمام طرح‌های تفصیلی شهرهای ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بازنگری قرار گیرد. حناچی در پاسخ به این سؤال که بازنگری طرح‌های تفصیلی بر چه اساس بوده است، گفت: زمان بازنگری طرح‌های تفصیلی به دلیل اینکه ۵ سال بوده است، حال زمان بازنگری آنها فرار رسیده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در پاسخ به این سؤال که مگر نه این است که طرح تفصیلی تهران به تازگی نوشته شده، اظهار داشت: طرح تفصیلی تهران سال ۹۱ براساس طرح جامع سال ۸۶ بوده است، بنابراین بازنگری در مفادی از طرح ضروری به نظر می‌رسد. وی ادامه داد: شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب کرده که ظرف دو ماه طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران برای انطباق با طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد.

شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب کرده که ظرف دو ماه طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران در جهت انطباق با طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد. به این منظور کمیته‌ای با حضور نمایندگان تام الاختیار دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل و پیشنهادات به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

همچنین در این مدت شهرداری تهران هیچ پروانه ساختمانی که مغایرت با طرح تفصیلی مصوب جاری داشته باشد، حتی اگر پیش از این مصوبه کمیسیون ماده ۵ را دارا باشد، صادر ننماید. شورای‌عالی شهرسازی و معماری در نهمین جلسه در دولت یازدهم مصوب کرد: در مورد باغات پهنهR241 موضوع بند ۵ مصوبه مذکور ، در این مدت هیچ گونه پروانه ای صادر نشود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0