شهر فرودگاهی منتظر تائید اساسنامه

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم راه‌اندازی تاکسی هوایی گفت: اساسنامه شهر فرودگاهی به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده است و در انتظار تائیدیه شورای نگهبان هستیم تا توسعه شهر فرودگاهی عملیاتی شود.

عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور اظهار داشت: هر چند سهم حمل و نقل هوایی از صنعت حمل و نقل اندک است، اما جایگاه مهمی در توسعه دارد.

وی با بیان اینکه فرودگاه‌ها پیشانی هر کشور محسوب می‌شوند، بیان کرد: اغلب کشورها تلاش می‌کنند فرودگاه‌های خود را توسعه دهند تا موقعیت اقتصادی مطلوبی کسب کنند. وزیر راه و شهرسازی گفت: مخالفان این نظام تلاش بسیاری کردند که صنعت حمل و نقل هوایی را زمین‌گیر کنند، اما این صنعت پابرجا ماند و توسعه یافت.

وی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی فرودگاه‌ها باید همسو با رشد حمل و نقل هوایی ترقی یابند، گفت: بهره‌وری در صنعت حمل و نقل هوایی کم است. وی بیان کرد: اساساً موفقیت هر دولتی با یک شاخص عمده سنجیده می‌شود و آن افزایش رفاه شهروندی است. وزیر راه وشهرسازی گفت: باید به حمل و نقل هوایی و فرودگاه از منظر شهروندی نگاه کنیم و نگاه دولتی به آن نداشته باشیم. وی بیان کرد: به عنوان وزیر، احساس شرمندگی کردم زیرا در یک نگاه ساده، از ابتدای ورود به فرودگاه تا کنترل بار و مسافر و خروج، نیازمند بازنگری هستیم.

وی با تأکید بر اینکه فرودگاه مهرآباد باید تحت تغییرات قرار گیرد، گفت: باید سطح کیفی خدمات در فرودگاه مهرآباد افزایش یابد. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: همکاری بین انواع مدل‌های صنعت ضروری است باید سیستمی جامع در بخش دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای داشته باشیم تا حمل و نقل چندوجهی رشد کند.

وی با تأکید بر اینکه کارایی صنعت هوانوردی منوط به یکپارچگی آن است، بیان کرد: فرودگاه امام خمینی(ره) از اهداف اصلی توسعه در صنعت هوانوردی کشور بوده است. وی بیان کرد: اساسنامه شهر فرودگاهی فرودگاه امام خمینی(ره) به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده است و در انتظار مصوبه شورای نگهبان هستیم تا با جذب سرمایه بخش خصوصی و خارجی در توسعه شهر فرودگاهی گام برداریم.

آخوندی با تأکید بر لزوم اقتصادی شدن فرودگاه‌های کشور گفت: ۵۷ فرودگاه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی به مردم خدمات می‌دهند. وی با اشاره به لزوم راه‌اندازی تاکسی هوایی بیان کرد: باید از تمام کارشناسان صنعت در این عرصه بهره گرفت.

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0