شهر فرودگاهی منتظر تائید اساسنامه

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم راه‌اندازی تاکسی هوایی گفت: اساسنامه شهر فرودگاهی به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده است و در انتظار تائیدیه شورای نگهبان هستیم تا توسعه شهر فرودگاهی عملیاتی شود.

عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور اظهار داشت: هر چند سهم حمل و نقل هوایی از صنعت حمل و نقل اندک است، اما جایگاه مهمی در توسعه دارد.

وی با بیان اینکه فرودگاه‌ها پیشانی هر کشور محسوب می‌شوند، بیان کرد: اغلب کشورها تلاش می‌کنند فرودگاه‌های خود را توسعه دهند تا موقعیت اقتصادی مطلوبی کسب کنند. وزیر راه و شهرسازی گفت: مخالفان این نظام تلاش بسیاری کردند که صنعت حمل و نقل هوایی را زمین‌گیر کنند، اما این صنعت پابرجا ماند و توسعه یافت.

وی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی فرودگاه‌ها باید همسو با رشد حمل و نقل هوایی ترقی یابند، گفت: بهره‌وری در صنعت حمل و نقل هوایی کم است. وی بیان کرد: اساساً موفقیت هر دولتی با یک شاخص عمده سنجیده می‌شود و آن افزایش رفاه شهروندی است. وزیر راه وشهرسازی گفت: باید به حمل و نقل هوایی و فرودگاه از منظر شهروندی نگاه کنیم و نگاه دولتی به آن نداشته باشیم. وی بیان کرد: به عنوان وزیر، احساس شرمندگی کردم زیرا در یک نگاه ساده، از ابتدای ورود به فرودگاه تا کنترل بار و مسافر و خروج، نیازمند بازنگری هستیم.

وی با تأکید بر اینکه فرودگاه مهرآباد باید تحت تغییرات قرار گیرد، گفت: باید سطح کیفی خدمات در فرودگاه مهرآباد افزایش یابد. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: همکاری بین انواع مدل‌های صنعت ضروری است باید سیستمی جامع در بخش دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای داشته باشیم تا حمل و نقل چندوجهی رشد کند.

وی با تأکید بر اینکه کارایی صنعت هوانوردی منوط به یکپارچگی آن است، بیان کرد: فرودگاه امام خمینی(ره) از اهداف اصلی توسعه در صنعت هوانوردی کشور بوده است. وی بیان کرد: اساسنامه شهر فرودگاهی فرودگاه امام خمینی(ره) به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده است و در انتظار مصوبه شورای نگهبان هستیم تا با جذب سرمایه بخش خصوصی و خارجی در توسعه شهر فرودگاهی گام برداریم.

آخوندی با تأکید بر لزوم اقتصادی شدن فرودگاه‌های کشور گفت: ۵۷ فرودگاه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی به مردم خدمات می‌دهند. وی با اشاره به لزوم راه‌اندازی تاکسی هوایی بیان کرد: باید از تمام کارشناسان صنعت در این عرصه بهره گرفت.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0