پروژه بررسی امکان استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر در احداث منطقه ۲۲ شهرداری تهران

صورت تحقیق :

شهر تهران به عنوان پایتخت کشور متاثر از معظلات مختلف زیست محیطی از جمله آلودگی هوا می باشد. منطقه ۲۲ شهرداری علیرغم وجود برخی از ساخت و سازهایی که در گذشته انجام پذیرفته است، می تواند به عنوان یک الگوی شهرسازی از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. در پروژه حاضر راه های مختلف بهره گیری از انرژی های تجدیدناپذیر در توسعه این منطقه با هدف کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش آلاینده ها و بهسازی محیط مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. در این راستا، ارزیابی اقتصادی نیز انجام خواهد پذیرفت. این ارزیابی محاسبات مربوط به سرمایه گذاری های لازم و مقایسه آن با میزان صرفه جویی در مصرف سوخت در متراژ را نیز در بر می گیرد .

روش مطالعه:

گردآوری کلیه اطلاعات نظیر متراژ بنای خانه سازی، جمعیت ساکن، مراکز تجاری و …

گردآوری اطلاعات لازم برای ارزیابی به کارگیری سیستم های مواد انرژی تجدیدناپذیر، نظیر؛ درجه حرارت، میزان تابش، سرعت باد، جهت باد و …

محاسبه کلان انرژی مورد نیاز جهت گرمایش، سرمایش و روشنائی.

کسب اطلاعات هواشناسی سینوپتیک منطقه

اطلاعات مربوط به وضعیت ناهمواری های منطقه شامل توپوگرافی، موانع، زبری های زمین و …

تهیه نقشه های جامع شهری و توپوگرافی منطقه مورد بررسی.

انجام عملیات میدانی در منطقه به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به ناهمواری های مختلف منطقه

مدلسازی ریاضی پروفیل باد در منطقه مورد ارزیابی .

بررسی امکان پذیری استفاده از انرژی باد برای تولید انرژی در منطقه مورد بحث .

تعیین سایت های مناسب در منطقه جهت استفاده از انرژی باد برای تولید الکتریسیته درصورت مناسب بودن شرایط نصب توربین های بادی.

بررسی امکان استفاده از انرژی باد به صورت Grid Connection و یا Stand Alone

ارزیابی اقتصادی در مورد استفاده از انرژی باد .

امکان پذیری استفاده از انرژی خورشیدی (فتوسل) برای تولید روشنایی با توجه به کاربری های مختلف منطقه .

ارزیابی کلان انرژی استفاده از سلول های خورشیدی .

بررسی امکان پذیری استفاده از پانل ها و جمع کننده های خورشیدی برای گرمایش منازل و مراکز تجاری.

ارزیابی کلان اقتصادی استفاده از پانل ها و جمع کننده های خورشیدی .

بررسی امکان پذیری استفاده از ترکیب پانل های خورشیدی و پمپ های حرارتی برای گرمایش

ارزیابی کلان اقتصادی استفاده از پانل های خورشیدی و پمپ های حرارتی .

بررسی امکان پذیری استفاده از سایر روش های تولیدی انرژی های تجدیدناپذیر .

عوامل اتلاف انرژی در ساختمان ها و روش کنترل و کاهش آنها.

بررسی روش های مستقیم و غیرمستقیم( Passive and Active) جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها .

بررسی عوامل اتلاف انرژی در تاسیسات سرمایش و گرمایش و روش های کنترل و کاهش آنها

بررسی سیستم فرایند روشنایی معابر و مدیریت بهینه آنها .

بررسی سیستم مدیریت انرژی در ساختمان ها جهت دستیابی به سیستم مناسب .

بررسی کلان اثرات زیست محیطی ناشی از کاهش تلفات انرژی و کاهش مصرف با نگاهی به صرفه جویی اقتصادی .

تدوین دستورالعمل ها و ضوابط لازم به منظور اعمال مدیریت صرفه جویانه انرژی، به عنوان ضوابطی جهت ارائه به متقاضیان ساخت و ساز.

نتایج مطالعه :

۱) مکانیابی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا جهت اندازه گیری آلاینده های هوا و پارامترهای جوی به تفکیک کاربری های مختلف.

۲) ایجاد میدان باد در منطقه با استفاده از نرم افزار.

۳) شناسایی مناطق دارای پتانسیل انرژی باد در منطقه .

۴) مکانیابی محل های مناسب پیشنهادی جهت استقرار توربین های بادی در منطقه .

۵) امکان بکارگیری آبگرمکن ترموسیفونی مجزا در ساختمان های منطقه .

۶) امکان بگارگیری آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی در ساختمان های منطقه .

۷) امکان بکارگیری سیستم فتو ولتائی در منطقه .

۸) امکان بهره گیری از گرمایش خورشیدی در استخرهای شنای منطقه

۹) امکان بکارگیری آبگرمکن های پمپی در منطقه .

۱۰) امکان بکارگیری دیوار ترومب یا گلخانه ای در ساختمان های موجود در منطقه .

۱۱) امکان بکارگیری سیستم گرمایش خورشیدی در ساختمان های منطقه .

۱۲) امکان بهره گیری از روشنایی و گرمایش غیرفعال خورشیدی در ساختمان های منطقه.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0