حکومت محلی در کشور مالزی

حکومتهای محلی در مالزی
مالزی فدراسیونی از سیزده ایالت است که دارای سیستم پادشاهی است و در سال ۱۹۵۷ میلادی از انگلستان استقلال یافته است. در ابتدای استقلال، سنگاپور نیز در مجموعه فدراسیون مالزی قرار داشت که در سال ۱۹۶۶ میلادی از این فدراسیون خارج شد. مالزی براساس اصول دموکراسی پارلمانی اداره می شود و دارای سیستم دومجلسی(مجلس سنا و نمایندگان) است. پادشاه برای یک دوره پنج ساله و به وسیله کنفرانس حکمرانان از میان حاکمان ۹ ایالت شبه جزیره منصوب می شود (مالاکا، پنانگ، ساراواک و صباح دارای حاکم نیستند و اداره کنندگان آنها هر چهار سال یکبار به وسیله پادشاه انتخاب می شوند).

مالزی از نظر اداری دارای سه سطح حکومتی است:
۱٫ سطح فدرال
۲٫ سطح ایالتی
۳٫ سطح حکومت محلی

حکومت فدرال دارای تعدادی وزارتخانه (هم اکنون ۲۴ وزارتخانه)، واحد و کارگزاری است: کابینه بالاترین هیأت اجرایی هماهنگ کننده تمامی منافع و فعالیتهای حکومت است. دو شورای ملی (شورای اقتصاد ملی و شورای امنیت ملی) به وسیله نخست وزیر اداره می شوند که به کابینه در انجام وظایفش کمک می کنند. شورای اقتصاد ملی بالاترین شورای مسئول هماهنگی تمام برنامه های توسعه است و شورای امنیت ملی نیز مسئولیت امنیت کشور را عهده دار می باشد.
در سطح ایالت، حاکم مقام عالی است. او براساس طرحهای شورای اجرایی ایالتی عمل می کند که به وسیله وزیر اجرایی حکومت فدرال اداره می شود. ایالتها دارای سیستم تک مجلسی هستند و نمایندگان نیز برای مدت پنج سال انتخاب می شوند. کمیتۀ اجرایی در سطح ایالت، هم طراز کابینه فدرال است و بالاترین هیأت هماهنگ کننده در تمامی مسائل ایالت می باشد.
آخرین سطح سلسله مراتب حکومتی که در سطح محلی است، مدیریت دیستریکت (بخش) است. مدیر دیستریکت، رئیس شورای دیستریکت است و مسئول توسعه بخش می باشد. هماهنگی فعالیتهای مختلف توسعه از طریق کمیته های مختلف دیستریکت انجام می گیرد. کمیته های توسعه و اقدام دیستریکت دو کمیته مهم محلی هستند که شامل تمام رؤسای حکومتها و کارگزاریها در سطح دیستریکت (شورای دیستریکت، دپارتمان کشاورزی و دپارتمان امور عمومی) می باشند.
برطبق قانون اساسی مالزی، حکومتهای محلی در قلمرو اداری ایالت و به عنوان زیرمجموعۀ آن تلقی می شوند. قانون حکومت محلی مالزی که در سال ۱۹۷۶ میلادی به تصویب رسیده است، واحدهای محلی را در قالب: شهرداری برای شهرهای بزرگ و شورای دیستریکت برای شهرهای کوچک، تقسیم بندی می نماید. البته قبل از تصویب قانون فوق الذکر، شش نوع حکومت محلی (شهرداری کوالالامپور، شورای شهرداری، شورای شهرک، هیأت حاکمۀ شهرک، شورای روستایی و شورای محلی) در مالزی وجود داشت.
با ساختاردهی مجدد حکومتهای محلی مالزی که در فاصله سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۸ میلادی صورت گرفت، ۳۷۴ واحد محلی که قبلاً وجودداشتند (شامل شوراهای شهر، هیأتهای شهرک، شوراهای شهرک و شوراهای روستایی) به ۱۴ شهرداری و ۷۹ شورای بخش در شبه جزیره مالزی تبدیل شدند.

ردیف واحدهای محلی شبه جزیره مالزی صباح ساراواک مجموع
شهرداری
شورای شهر
شورای شهرداری
شورای بخش

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0