حکومت محلی در کشور هلند

هلند کشوری است در شمال اروپاکه پایتخت ان شهر امستردام است .هلند بخش اروپایی پادشاهی به شمار میرود.با وجود اینکه امستردام پایتخت رسمی این کشور است ولی به منظور تمرکززدایی بسیاری از وزارتخانه ها ی هلند در شهر لاهه یا پیرامون ان مستقر شده اند.
احزاب سیاسی در هلند کاملآ ازاد هستند. احزاب بزرگ این کشور شامل CDA یا حزب دموکرات مسیحی ها، VVD یا حزب لیبرال دموکرات،که هر دو از احزاب راست در هلند هستند که حکومت و بیشتر کرسی های پارلمای در اختیار انهاست. PVDA یا حزب کارگران ، SP یا حزب سوسیالیت، GROEN LINKS یا حزب سبز های چپ نیز به نسبت از احزاب بزرگ هستند که همگی گرایش چپ دارند.

حکومت های محلی در هلند
در هلند سه سطح حکومتی وجود دارد:

سطح ایالتی یا استانی
یک سطح منطقه ای حکومت است که برای طیفی از خدمات پاسخگوست و شامل کارهای عمومی ، حمل ونقل ، برنامه ریزی و مسائل محیطی است. در هلند ۲۷ استان وجود دارد.

شهرداری ها
این سطح تشابه بسیار زیادی به حکومت محلی در کشور انگلستان دارد. شهرداری ها دارای طیف وسیعی از خدمات رسانی هستند ، ولی باید توجه شود که برخی از خدمات بطور مشترک با سطح استان (ایالت ) فراهم میشود. تا سال ۱۹۹۳ میلادی کل شهرداری های هلند ۶۴۷ واحد بوده است.

هیات های پالدر
این عنصر حکومت محلی ( شاید اخیرآ بیشتر مدیریت محلی ) مسؤول خدمات و وظایف مرتبط با شبکه فاضلاب و لوله کشی است که از نظر تاریخی ، اهمیت ان در ابادانی زمین هلند است.
دو شیوه تصمیم گیری در حکومتهای محلی وجود دارد:

۱-درباره موضوعات نظم عمومی استاندار میتواند به طور مستقیم تصمیم گیری کند.او در قلمرو خود قدرت قانون گذاری دارد و علاوه بر این میتتواند با پرداخت یارانه ، رشد و شکوفایی مستقل فرهنگی یا ورزشی را تامین کند

۲- استاندار با بهره گیری از سیستم تصمیم گیری مشترک با حکومت مرکزی شهرها و روستاهای قلمروی خود را اداره کند. حکومت مرکزی به تدوین قانون میپردازد و حکومت محلی با ازادی نسبی این قوانین را اجرا میکند.این مسئله ممکن حکومت محلی را از جنبه های بسیار به حکومت مرکزی وابسته سازد ولی حکومت مرکزی را نیز به تمایل و توانایی حکومت محلی به پیروی وابسته میکند.
به طور کلی شهرداریها عنصر کلیدی برای تجزیه وتحلیل حکومت محلی در هلند هستند که به عنوان یکی از عناصر اصلاحات خدمات عمومی حکومت مرکزی هلند مورد توجه قرار گرفته است. در تمرکززدایی که از سال ۱۹۹۱ میلادی اغاز شده ، شهرداریها از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده اند. کوششهای اخیر برای تمرکززدایی خدمات بیشتر ، بوسیله انتقال خدمات بیشتر به سطح محلی ، عمدتآ ناشی از گرایش حکومت مرکزی در صرفه جویی هزینه ها بوده است. اما باید توجه داشت که تمرکززدایی سیستم هلندی برروی عدم تمرکز در فراهم نمودن خدمات ، به جای عدم تمرکز در سیاستگذاری توجه دارد.در راستای سیاست تمرکززدایی در هلند ، در طول دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی مشرکت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی محلی افزایش یافته است.

شهرداری امستردام
اصول مدیریت در امستردام به صورت ذیل است :
هر مبطقه شهرداری دارای یک شورای منطقه با۴۹ عضو است. این شورا ده نفر را از میان اعضای خود به عنوان هیات مدیره شهر تعیین میکند.حزبی که در انتخابات شورای شهر اکثریت را به دست اورده ، میتواند کلیه اعضای هیئت مدیره را از حزب خود انتخاب نماید.
هیات مدیره شهردار را انتخاب میکند.
هریک از اعضای هیات مدیره ، مسؤول ۵ اداره شهرداری است.
اعضای شورای شهر ، مانند اعضای شورای منطقه ، هر ۴ سال یکبار از طریق انتخابات عمومی تعیین میشوند.
یکی از ویژگیهای عمده مدیریت شهر ، واگذاری بخشی از امور شهرداری به بخش خصوصی است .
شورای شهر هر دو هفته یکبار جلسه علنی تشکیل میدهد و شهروندان میتوانند در این جلسات شرکت نمایند.
شورای شهر برخی از اختیارات خود را به شورای منطقه شهرداری واگذار نموده است .

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0