انواع طراحی شهری

چهار نوع کلی طراحی شهری وجود دارد این چهار نوع از نظر رویه ای که دنبال می شود و یا میزان کنترلی که طراح به عنوان یک نفر و یا یک گروه بر تولید محصول دارد،متفاوت اند.
این چهار نوع عبارتند از :
طراحی شهری کامل ، که در آن ،طراح شهری عضوی از گروه توسعه است که طرح را از ابتدا تا انتها پیش می برد.
طراحی شهری هماهنگ، که در آن گروه طراحی شهری ، طرح جامعی را تهیه کرده و معیار هایی را تعیین می کند که با وجود تعدادی سرمایه گذار در چارچوب تعیین شده روی اجزای پروژه کلی فعالیت کنند.
طراحی شهری قطعه قطعه،که در آن سیاست ها و رویه های کلی برای بخشی از شهر تهیه می شود تا توسعه را در جهات مورد نظر سوق دهد.
طراحی شهری محرک، که در آن هدف طراحی ایجاد زیر ساخت است به طوری که توسعه ی بعدی بتواند در درون آن جای گیرد و یا اینکه یک عنصر زیرساختی در بافت موجود شهر ی،به وجود آید تا کیفیت محل را به عنوان کاتالیزور توسعه ارتقاء دهد.
توضیح بیشتر این موارد باشه واسه بعد.
منبع: جان لنگ(کتاب طراحی شهری)

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0