روند کارگاه طراحی شهری – نحوه تدریس دکتربهزادفر

کارگاه طراحی شهری جوهر مجموعه آموخته­ هائی است که دانشجوی طراحی شهری را به سوی حرفه رهنمون می­کند. فرض بر این است که دانشجوی طراحی شهری از طریق آشنائی با دانش عمومی و پایه­ای که او را برای فهم مبانی و شیوه­های طراحی یاری می­دهد به حوزه­های تئوریک (مبانی) و شیوه شناختی وارد می­شود. پس از آگاهی از چیستی و چگونگی فرآیند طراحی شهری می­باید در یک عرصه عملی آموخته­های خود را تمرین نماید. عرصه عملی طراحی شهری به تناسب دقت، وسعت، مقیاس و دور و نزدیکی به اقدامات اجرائی سلسله مراتبی از سطوح کار و سطوح جغرافیایی را فرا می­پوشانند. بدین ترتیب گستره مکانی تمرین یا فعالیت برنامه سازی طراحانه شکل می­گیرد. گستره مکانی یا سطوح کار و جغرافیایی می­توانند از سطح سرزمین تا سطح تک بنا و تک فضا متغیر باشند. اما، در حوزه آموزش، معمولاً، با توجه به محدودیت زمانی مقیاس کارهای میدانی در سه سطح منطقه[۱]، شهر[۲] و محله[۳] خلاصه می­گردند. سنت­های آموزش طراحی شهری معمولاً آموزه­های طراحی­ هر سطح را به نوعی با موردهای اجرایی پیوند می­دهند، آنگونه که برای مثال طراحی مقیاص منطقه­ای نهایتاً به الگوهای طراحی زمین منظرهای در مقیاس اجراء ختم می­گردد. معمولاً یافته­ها، محصولات و راهکارهای سطح شهر و منطقه در حد راهبردها، سیاست­های کلی، راهنماهای فراگیر و تعریف پروژه­های برنامه­ای و طراحی ختم می­گردند. البته در مقیاس محله بطور اصولی محصولات طراحی می­تواند تا سطح اقدامات اجرائی و راهنماهای جزئیات طراحی به پیش بروند. در کارگاه طراحی مقیاس شهر نیز چنان برنامه گذاری می­شود که در پایان کار بتوان به الگوهائی از طراحی موضعی و حوزه­ای در سطح یک محله یا یک خیابان و نظیر آن دست یافت. بدین ترتیب در کارگاه طراحی شهر ـ محله، بدواً فرآیند طراحی تا پهنه­بندی و تعریف پروژه­های مقیاس محلی[۴] به پیش می­رود. سپس، هر پروژه محلی، برحسب اینکه محتوای کار در عرصه کدامیک از موردهای موضوعی[۵]، موضعی[۶] و حوزه­ای[۷] جای گیرند، در مسیر راهکاریابی­های راهبردی، اجرائی فراگیر و اقدام قرار می­گیرند. در این کارگاه دانشجویان فرآیند عملی برنامه­سازی شهری را با رویکرد طراحی شهری فرا می­گیرند. در چارچوب تأکید خاصی که این کارگاه بر ساماندهی و ارتقاء کیفیات محیطی عرصه­های همگانی و بیرونی شهر دارد، آنان ضمن آشنایی با تفاوت طراحی و برنامه­ریزی فرآیند برنامه­سازی طراحی مدار را طی می­کنند. به بیان مختصر، دانشجویان در یک تمرین جمعی سازوکار عملیات میدانی و حرفه­ای طراحی شهری را می­آموزند.

منبع: جزوه درسی دکتربهزادفر
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه هنر تبریز
دانشگاه هنر اصفهان

*- شرح راهنما، طوری تنظیم شده است که در سطوح مختلف قابل استفاده و استناد باشد.

[۱]- Region Level / Scale / Scope

[۲]- City Level/ Scale / Scope

[۳]- District (Neighborhood) Level/ Scale / Scope

[۴]. Local

[۵]. Topic

[۶]. Site

[۷]. Area

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0