شهرهای قرون وسطی – قرن ۵ تا ۱۵ میلادی (۴۸۶م – ۱۳۰۵م )

در این زمان روستائیان از دست فئودال ها فرار کرده و به شهر ها می آمدند .

*ویژگی های اصلی شهرهای قرون وسطی :
۱- بارو : ایجاد امنیت در برابر حمله فئودال ها یا کلیسا
۲- رابطه توده و فضا : گرداگرد بک بلوک شهری – فضاهای مسکونی همجوار با گذر گاههای اطراف
۳- خیابان : ارگانیک
۴- میدان : قلب تمام حیات شهری ، محل تلاقی عبور و مرورها و عملکردهای شهری و محل استقرار ساختمان های مهم
۵- باغسازی : مملو از گیاهان متنوع ، تزئینی و بی ثمر و مثمر
۶- شهرداری : از لحاظ اداری مستقل از فئودال ها
۷- اتحادیه های بازرگانی : گیلدها – اتحادیه های داوطلبانه و انتخابی ، شامل بازرگانان و پیشه وران
۸- کلیسا : مراسم عشاء ربانی – محل داد و ستد وبساط روستاییان
۹- دادگاه : قضاوت توسط روحانیون کاتولیک
۱۰- چشمه های آب : فواره آب ، آب مصرفی و آشامیدنی
*معرفی چند شهر قرون وسطی :
باستیدها – ونیز (ایتالیا) – ورتسبورگ – هانور (آلمان) – نورنبرگ (آلمان)
رنسانس ( ۱۲۱۵ – ۱۵۹۱م )
ü در این دوره ایتالیای ها الگویی نو آفریدند .
ü رنسانس را باید نهضت استقلال طلبی فرهنگی شهروندان در مقابل فئودالیسم دانست .
ü تفکر عصر رنسانس در حقیقت بازتاب نیازهای جامعه عصر خویش بود.
*خلاصه شهرسازی رنسانس :
ü سیستم های حصاربندی
ü الحاق مناطق جدید مسکونی
ü کاخ ها و ویلاهای اشرافی
ü باز زنده سازی بخش هایی از شهر با ایجاد فضاهای عمومی جدید و خیابان های مربوط
ü طراحی و بنای تعداد محدودی نوشهر
ü ساخت کلیسای جدید

*عناصر اصلی شهرهای رنسانس :
۱- حصار : مهندسی رزمی و دفاعی – برآمدگی حصار و عرض زیاد آن – فرم ستاره ای
۲- خیابان : عملکرد عبوری ، محل تجمع و تبادلات فرهنگی – تجاری – وسیله ای برای اعمال امور اداری حکومت – نوع طراحی شطرنجی
۳- میدان : عملکرد ترافیکی : الف ) فضای تردد پیاده و ارابه ب ) میدان مسکونی ، برای تأمین دسترسی های محلی ج ) میدان به عنوان یک فضای پیاده
۴- مجتمع خانه های مسکونی : خلق میدان با فضای محصور نه بوسیله تسلط یک عنصر یادمانی بر فضا ، بلکه توسط هماهنگی عناصر موجود
۵- باغسازی : سبک های کهن و کلاسیک رومی و یونانی
۶- مجسمه : پیکره تراشی
*شهرهای رنسانس :
فلورانسپالمانواوین – نانسی – زوریخ ( سویس )

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0