خلاصه کتاب شبکه ارتباطی در طراحی شهری(۲)

ابتدا به شناخت انواع مختلف ترافیک می پردازیم که شامل :
ترافیک در گردش : وسایل نقلیه در حال حرکت .
ترافیک ساکن : وسایل نقلیه در حال توقف و پارک .
پارکینگ : پارک وسایل نقلیه در سطوح عمومی و قابل دسترسی برای عموم.
ترافیک محلی : تردد وسایل نقلیه در محدوده شهر .
ترافیک غیر محلی : تردد وسایل در حومه شهر .
ترافک داخلی : وسایل نقلیه در منطقه آمارگیری.
ترافیک مبدا : وسایل نقلیه که مبدا حرکت در منطقه آمارگیری شروع و از ان منطقه خارج شوند .
ترافیک مقصد : وسایل نقلیه که از خارج محدوده آمارگیری وارد شده و پایان حرکتش آنجا باشد .
ترافیک عبوری : وسایل نقلیه که از منطقه آمارگیری عبور کرده و مبدا و مقصد آن در خارج منطقه آمارگیری باشد.
ترافیک ورودی : وسایل نقلیه در زمان آمارگیری وارد منطقه شوند .
ترافیک خروجی : در مدت آمارگیری از منطقه آمارگیری خارج شوند .
ترافیک عبوری منقطع : در منطقه آمارگیری در حین عبور از منطقه توقف نسبتا طولانی داشته باشد .

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0