پایان نامه ارشد شهرسازی ؛ فراغت در شهر(۴)

سوالات تحقیق
ویژگی بارز پژوهش در علوم اجتماعی آن است که یافته های جدید در هر مرحله باعث شکل گرفتن سوالات جدید در ذهن محقق می شود. تحقیق پیش رو نیز از این قاعده مستثنی نیست. نظر به اینکه پرداختن به تمامی مجهولات در زمان محدود اختصاص یافته امکان پذیر نمی نمود پاسخ به پرسش های بیشتر به تحقیقات آتی موکول شد. در این نوشتار در پی پاسخ به پرسش های زیر برآمده ایم.
• مشخصه ی فراغت در دوران معاصر چیست؟
• چه عواملی در انتخاب فعالیت فراغتی تعیین کننده است؟
• رابطه ی فراغت با زمان و فضای شهری چگونه است؟
• دلایل گذار پیک نیک از روز به شب چیست؟
• رابطه ی فضا، زمان، انسان در مجموعه ی ائل گؤلی چگونه است؟
• مؤلفه های پیک نیک شبانه چیست؟
• تأثیر پدیده های کلان اجتماعی مانند قدرت و اقتصاد در شکل گیری فضای فراغتی ائل گؤلی چگونه بوده است؟

اهداف تحقیق
کوشش در یافتن پاسخ هایی به پرسش های فوق و سوالاتی که در حین تحقیق و پس از آن به وجود آمد محرکی بوده است برای تحقیقات بیشتر ومطالعات عمیق تر. درباره ی نوشته ی حاضر هدف اصلی نگارنده توصیف شکل جدیدی از پیک نیک به عنوان یک فعالیت فراغتی با محوریت خانواده و گشودن بابی برای مطالعات بعدی در حوزه ی فراغت شهری و حیات شبانه با تکیه بر سبک زندگی می باشد.
گذشته از اهداف کلی فوق می توان اهداف جزیی تر را چنین برشمرد ؛
• بیان تاریخچه ای از اوقات فراغت و پیک نیک در ایران و جهان
• بررسی ویژگی های فراغت در شهر معاصر
• معرفی مجموعه ی ائل گؤلی تبریز و انواع فعالیت های فراغتی در فضاهای مختلف آن
• گروه بندی بازدیدکنندگان از مجموعه با توجه به زمان و فضا
• بررسی عوامل تأثیرگذار در پیدایش پیک نیک شبانه و استمرار آن
• بررسی مؤلفه های پیک نیک ایرانی و بررسی میزان مطابقت آن در پیک نیک شبانه

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0