فن‏آوری نوین اطلاعات و الگوی توسعه شهری

فن‏آوری نوین اطلاعات و الگوی توسعه شهری (شهر شیشه‏ای)
شهرسازی، معماری
مهندسان مشاور شاران
آقای مهندس محمد سرپولکی و آقای مهندس منصور نجفی مطیعی

مرحله‏ اول: جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان و دستاوردهای آن که نتیجه‏ سال‏ها تجربه جهانی است، مورد بررسی قرار گرفته است تا هم اثرات ناشی از اعمال آن تخمین زده شود و هم تمهیدات لازم برای ثمربخش کردن کاربست نظام اطلاعات و ارتباطات پیش‏بینی شود. نتایج مطالعات انجام‏شده در این مرحله عبارتند از: فن‏آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، منشاء تحول جوامع در دنیای امروز است. تحولات فن‏آوری نوین اطلاعات و ارتباطات به واسطه سه عامل زیر اهمیت ویژه یافته و بارز می‏شود: ۱. اطلاعات ۲. کاربران ۳. جهش و پیشرفت دائمی فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات دستیابی به نظام اطلاعات نیازمند برنامه‏ریزی دقیق و ایجاد تحول در منابع (انسانی، ابزاری و مالی) و تجهیز منابع است. در صورت فقدان برنامه‏ریزی مناسب، بکارگیری فن‏آوری‏های اطلاعات و ارتباطات می‏تواند پیامدهای زیر را داشته باشد: ۱. در دسترس بودن انواع اطلاعات، اعم از معتبر و غیر معتبر، که آگاهی از میزان صحت اطلاعات را با پرسش جدی مواجه می‏سازد. ۲. امکان شکسته شدن حصار امنیت اطلاعات که موجب اخلال‏های امنیتی می‏گردد. ۳. وجود ربایندگان اینترنتی و… ، مسائل حقوقی و قانونی که به دنبال خواهد داشت. ۴. نفوذ فرهنگ‏های بیگانه و آسیب‏های احتمالی که جوامع با آن مواجه هستند. مرحله‏ دوم: با شناخت موجودیت اطلاعات شهری کشور و ساختارهای موجود در تولید و انتشار آن، میزان کارایی نظام اطلاعاتی کشور در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی شناسایی شده است. به سبب نبود نظام اطلاعات شهری و شفاف نبودن ساختار آن در کشور از یک سو و ضرورت انجام بررسی در یک چارچوب نظام‏مند از سوی دیگر، بررسی تولید و عرضه‏ اطلاعات در کشور با شیوه الگوبرداری از نظام‏های رایج، در قالب سه عامل کلیدی و اثرگذار در تعریف نظام اطلاعات و ارتباطات صورت پذیرفته است. این سه عامل عبارتند از: ۱. شیء مدلی ۲. داده و اطلاعات ۳. کاربر در میان سه عامل یادشده «شیء مدلی» نسبت به دو عامل دیگر، نقش پایه‏ای در ایجاد نظام اطلاعات و ارتباطات داشته و از این‏ رو سهم ویژه‏ای از مطالعات را به خود اختصاص داده است. چرا که: نیازهای اطلاعاتی همگام با تغییر و تحول شهر، مدام در حال تغییر است. تنوع و تعدد کاربران نیازمند اطلاعات و تجدید ساختار آن (به ‏ویژه در نهادها و سازمان‏ها) در هم‏نواختی با مسائل شهری رو به فزونی است. پاسخگویی به دو متغیر یاد‏شده تنها بر اساس شناسایی و نظام‏مند کردن شیء مدلی میسر است. نتایج مطالعات انجام‏شده در این مرحله نشان می‏دهد: وضع موجود اطلاعات شهری کشور، در چارچوب یک نظام اطلاعاتی فراگیر، هم‏پوشان و هم‏پیوند، در سطوح مختلف نیاز، شکل نگرفته است. تولید اطلاعات شهری بیشتر بر حسب نیازهای درون سازمانی و متکی بر ساختار نظام اداری-تشکیلاتی تولید و مورد بهره‏برداری قرار گرفته است اما معدودی از سازمان‏ها که تولید اطلاعات، بخشی از وظایف آنان می‏باشد، با درجات متفاوت از اطلاعات شهری مستند و قابل پی‏گیری برخوردار بوده‏اند (مرکز آمار ایران و…)، این اطلاعات نقش نسبتاً محدودی در برآوردن نیاز عمومی داشته است. در اطلاعات شهری تولید‏شده‏ سازمان‏ها و نهادهای مختلف، ادبیات و تعاریف مشترک وجود ندارد. در تولید و ارائه‏ عمومی اطلاعات شهری، ملاحظات زیر مد نظر نبوده است: ۱. توجه به نیازهای روز کاربران ۲. بکارگیری ابزارهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی مرحله‏ سوم: به منظور درک تفاوت و فاصله‏ وضع موجود اطلاعات شهری کشور با جایگاه شایسته‏ آن در چارچوب یک نظام کارآمد و سازگار با نظام‏های اطلاعات شهری رایج در جهان، ارزیابی‏های لازم صورت گرفته است. برای ایجاد شرایط مقایسه تطبیقی میان محتوای اطلاعات شهری کشور در وضع موجود با نظام‏های اطلاعات شهری رایج در جهان و فرایند تولید آن، نیاز به تعریف یک قالب مشترک بود که با استفاده از قالب به‏کارگرفته‏شده در مطالعات مرحله شناخت و بستر فراهم شده در آن مرحله، این امر در چارچوب «شبکه چرخه اطلاعات» با بررسی عوامل زیر میسر گردید: گره‏های اطلاعاتی بازوها و ابزار ارتباطی شبکه‏ تبادل اطلاعات نتایج مطالعات انجام‏شده در مرحله‏ سوم نشان می‏دهد: علی‏رغم وجود پاره‏ای اطلاعات (اعم از اطلاعات دارای ساختار و یا فاقد ساختار) وضع موجود اطلاعات کشور فاصله بسیار زیادی با یک نظام اطلاعاتی کارآمد دارد. اصلاح ساختار تولید و عرضه‏ اطلاعات شهری امری اجتناب ناپذیر است. اصلاح وضع موجود اطلاعات و ارتباطات شهری کشور برای رسیدن به یک نظام اطلاعات و ارتباطات کارآمد، مستلزم برخورداری از شرایط زیر است: ۱. داشتن برنامه‏ اجرایی روشن با دوره‏های زمانی تعریف‏شده (بلند‏مدت و کوتاه‏مدت) ۲. تجهیر منابع انسانی، منابع مالی و ابزار و قوانین لازم ایجاد تشکیلات برای نظام اطلاعات و ارتباطات شهری و سازماندهی آن با ملاحظات زیر صورت پذیرد: ۱. مدیریت اطلاعات به صورت متمرکز در سطح ملی ۲. تولید اطلاعات در سطوح مختلف به تفکیک ملی، محلی و سازمانی مرحله‏ چهارم: هدف اصلی شهر شیشه‏ای در این مرحله، یافتن راهکارهای اجرایی برای ایجاد و توسعه نظام اطلاعات و ارتباطات شهری در کشور و تحقق‏پذیر کردن تمام عیار این نظام است. از آنجا که ارائه‏ راهکارهای اجرایی، به توجهی دو‏سویه نیاز دارد، از یک ‏سو می‏باید به تحولات گسترده و سریع نظام اطلاعات و ارتباطات شهری در نمونه‏های خارجی توجه کند و از سوی دیگر می‏باید به مشکلاتی که به سبب نوپا بودن این پدیده در کشور فرارو دارد، پاسخ گوید. در یک چنین شرایطی محقق کردن اهداف از حساسیت ویژه‏‏ای برخوردار است. از این ‏رو لازم است برنامه‏ اجرایی نظام اطلاعاتی کشور به موارد زیر توجه نماید: الگو قراردادن نظام اطلاعات شهری در نمونه‏های خارجی و مدل‏های مرتبط. هم‏نواخت کردن چارچوب اجرایی نظام اطلاعات و ارتباطات با برنامه بلندمدت چشم‏انداز توسعه‏ کشور و همچنین برنامه‏های دوره‏ای میان‏مدت توسعه‏ کشور. هم‏نواخت کردن الگوی نظام اطلاعات و ارتباطات با برنامه‏های «تکفا» (توسعه‏ و کاربری فن‏آوری ارتباطات و اطلاعات ایران). لذا با تعریف الگویی، برنامه دستیابی به نظام اطلاعات و ارتباطات شهری کشور برای طرح و تصویب در مراجع ذی‏ربط در قالب زیر تنظیم شده است: ۱. چارچوب‏های فکری ۲. چارچوب‏های ابزاری ۳. چارچوب‏های عملیاتی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0