میزان و تأثیر شهرسازی معاصر غرب

میزان و تأثیر شهرسازی معاصر غرب بر ساخت‏ و ساز و بافت‏های شهرهای سنتی ایران
شهرسازی
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
آقای دکتر علی‏ اصغر محمدمرادی

برای تدوین چارچوب موردنظر، ده مورد از قوانین و آیین‏نامه‏های هدایت‏کننده طراحی معماری در بافت‏های باارزش شهری به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نمونه‏های مورد نظر از میان نمونه‏های مطرح در ادبیات معماری و شهرسازی معاصر انتخاب شده‏اند. نکات مهم مورد تأکید آنها، بر اساس اولویت شناسایی شده، با اصول معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی مقایسه شده است. چارچوب مورد نظر به صورتی پیشنهاد شده است که در هر شهر بتوان قوانین و آیین‏نامه‏های هدایت‏کننده طراحی متناسب با آنها پیشنهاد نمود. بدیهی است هیچ شهری نمی‏توان یافت که قوانین و آیین‏نامه‏ها خاصی در تمامی نقاط آن قابل پیشنهاد باشد و لازم است برای هر یک از محورهای فرهنگی-تاریخی قوانین و آیین‏نامه‏های ویژه‏ای، متناسب با ویژگی‏های خاص منطقه پیشنهاد شود. از این رو چارپوب ارائه‏شده تنها مشخصاتی را معین می‏سازد که لازم است در تدوین راهنمای هدایت‏کننده طراحی معماری مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است شهرداری بافت، کارگروه تخصصی، مسؤولین ذی‏ربط و نماینده تخصصی شورای ‏عالی شهرسازی و معماری ایران، بر درستی و کیفیت پیشنهادهای ارائه‏شده و تناسب آنها با بافتی که این قوانین برای آنها تهیه و تنظیم شده، نظارت خواهند کرد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0