تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری (مرحله اول)

تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری (مرحله اول)
مطالعات و پژوهش‌های شهرسازی
پژوهشکده‏ توسعه کالبدی- آقای مهندس سید رضا هاشمی
وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری

طرح مسأله بر اساس بند یک قسمت الف ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف گردیده است قانون جامع شهرسازی و معماری را تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و تدوین نماید. با توجه به مسائل و کمبودهای موجود در قوانین شهرسازی و معماری کشور و تأثیرات آن در حوزه‏های دانش، حرفه و اجرا، جهت برون‏رفت از این وضعیت، وجود یک قانون پایه و مادر که قوانین موجود را بتوان بر مبنای آن تعریف کرده و سایر قوانین در زمینه شهرسازی و معماری را محک زد، لازم و ضروری به نظر می‏رسد. سال‏هاست که مسائل و مشکلات موجود در قوانین شهرسازی و معماری کشور و خلاء ناشی از آن در حوزه‏های دانش، حرفه و اجرا احساس می‏شود. بر اساس مطالعات مختلف انجام‏شده در این زمینه ضرورت یک قانون پایه و اساسی که بتوان بر آن عمل نمود وجود دارد و مبنای همین مطالعات و ضرورت بوده که موضوع پژوهش حاضر که بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‏باشد، مطرح گردید. زیرا بسیاری از نابسامانی‏های موجود در شهرسازی ناشی از خلاء قوانین یا تعدد قوانین که بعضاً در تضاد با هم هستند، می‏باشد. لذا برای رفع این نقیصه نیاز به یک مطالعه پایه و بازنگری در قوانین موجود توسط صاحب‏نظران و متخصصان تراز اول کشور در زمینه‏ها و جنبه‏های مختلف شهرسازی، حقوق مدنی و مسائل اجتماعی مرتبط با موضوع است. محور بحث، شناخت مسائل و مشکلات در قوانین وضع موجود شهرسازی و معماری و بررسی نقاط ضعف و قوت این قوانین می‏باشد تا در کارگاه تخصصی متشکل از صاحب‏نظران مختلف حوزه‏های علمی، حرفه‏ای و اجرایی به بحث گذاشته شود. سپس ضمن دریافت دیدگاه و نظرات مختلف کارشناسان این کارگاه، کمیته کاری پیگیر موارد مطرح‏شده خواهد بود و زمینه را برای تدوین پیش‏نویس قانون پایه شهرسازی مهیا خواهد کرد تا پیش‏نویس قانون پایه شهرسازی تهیه و جهت تصویب به مراجع ذی‏ربط ارسال گردد. بخش اول: برگزاری کارگاه تخصصی بخش دوم: تشکیل کارگروه‏های علمی و تدوین چارچوب قانون جامع شهرسازی و معماری بخش سوم: تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0