اصول ‌و ‌معیارهای طراحی ‌حوزه نفوذ آزادراه‏ها در طرح‌های منطقه‌ای

اصول ‌و ‌معیارهای طراحی ‌حوزه نفوذ آزادراه‏ها در طرح‌های منطقه‌ای
شهرسازی
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
آقای مهندس عارف اقوامی مقدم

ایجاد آزادراه و توسعه شبکه ارتباطی، علاوه بر اثرگذاری که در سطح کلان و منطقه نفوذ خود از نظر رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، رونق تولید و سرمایه‏گذاری، خدمات و… می‏گذارد، ساختار فضایی، سکونتگاه‏ها، اسکان‏ها و استقرارهای جمعیت و فعالیت مسیر و حوزه نفوذ را نیز تحت تأثیر قرار می‏دهد. در قلمرو اثرگذاری آزاد‏راه، فضاها و سکونتگاه‏های موجود و شبکه ارتباطی آن تغییر کرده، اسکان‏های موجود در معرض تغییر و دگرگونی و توسعه قرار گرفته و یا تخریب می‏شوند. احداث آزادراه، منابع طبیعی، زیستگاه‏های منطقه و مجتمع‏های طبیعی و انسانی را دستخوش تحول و دگرگونی قرار می‏دهد. بر این اساس، اثرگذاری آزادراه و شبکه ارتباطی، دو وجه مشخص مثبت (رونق و توسعه) و منفی (تخریب محیط زیست) را به همراه دارد. به عبارت دیگر، آزادراه‏ها، در عین حال که بر رونق اقتصادی، اشتغال‏زایی و گسترش خدمات و کانون‏های موجود را توسعه داده و سکونتگاه‏های جدیدی را به وجود می‏آورند، بر قلمرو زیستگاه‏های طبیعی و محیط زیست اثرات منفی بر جای می‏گذارند. در چنین شرایطی، الگوی جدیدی از ساختار فضایی سکونتگاه‏های منطقه و توزیع جدیدی از جمعیت و فعالیت به وجود می‏آید که ساماندهی منطقه اثرگذاری الزامی است. بنابراین، به منظور ساماندهی بهینه ساختار فضایی متأثر از آزادراه و پرهیز از اثرگذاری نامطلوب آن، بررسی وجوه گوناگون ناشی از آن و ابعاد دگرگونی‏های طبیعی و انسانی ضرورت اساسی دارد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0