اصلاح روش‌های عملی تهیه و اجرای طرح‌های توسعه‏ شهری در ایران

اصلاح روش‌های عملی تهیه و اجرای طرح‌های توسعه‏ شهری در ایران
شهرسازی
مهندسان مشاور فرنهاد
آقای مهندس عبدالرسول پوستی

مجموعه تجارب شهرسازی جهان در قرن بیستم، حاوی درس‌های بسیار مهم و ارزنده‌ای است که بنیان‌های دانش برنامه‌ریزی و طراحی شهری را در جهان امروز عوض کرده ‏است. این تحولات در سه حوزه‏ اصلی اتفاق افتاده است: الف- نظریه‌ها و دیدگاه‌های برنامه‌ریزی و مدیریت ب- الگوها و روش‌های تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری ج- وسایل و ابزارهای اجرایی طرح‌های توسعه و عمران شهری مجموعه این تحولات، نظریه‌ها و پارادایم‏های جدیدی را در عرصه‏ شهرسازی مطرح ساخته که بازنگری و اصلاح نظام‌ها و رویه‌های جاری را به یک ضرورت بدل کرده است. سیاستگذاری در نظام توسعه‏ شهری ایران با توجه به اختیارات هیئت مدیران در حوزه‏ وظایف شورای‏ عالی شهرسازی و معماری ایران، وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر دستگاه‏های مؤثر در توسعه و عمران شهر (محیط‏زیست، میراث فرهنگی، آموزش، بهداشت، تربیت بدنی و…) است. از جمله ویژگی‌های ماهوی طرح‏های راهبردی، حفظ یکپارچگی در فرایند تهیه و اجرای طرح است. در واقع، میان دو سطح برنامه‌ریزی یعنی برنامه‌ریزی راهبردی و برنامه‌ریزی عملیاتی، یک پیوند درونی و منطقی برقرار است. از سوی دیگر، مراحل تهیه و تصویب طرح توسعه‏ شهر باید در انطباق با نظام اجرایی مدیریت توسعه در کشور، سازمان داده شود. به عبارت دیگر، در طرح توسعه و عمران شهری بر اساس پارادایم راهبردی، همبستگی میان برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت راهبردی یک ضرورت است. برنامه‌ریزی عملیاتی طرح توسعه عمران شهری باید اهداف، راهبردها و سیاست‏های پیشنهادی طرح توسعه را به اجرا درآورد. بنابراین تمام فرایند تدوین اهداف (کلان عملیاتی) راهبردها و سیاست‌ها باید در چارچوب یک نظام هماهنگ و مرتبط با برنامه‌ریزی عملیاتی سازمان یابد. ضوابط و مقررات شهرسازی، از مهم‏ترین اسناد و مدارک طرح‌های توسعه و عمران شهری به منظور انتظام‏بخشی به روابط فضایی و کالبدی اهداف طرح است که به دلایل متعدد، مورد کم‏توجهی قرار گرفته و در نتیجه، طرح‏های توسعه و عمران از یک ابزار جدی در راستای اجرای تحقق‏پذیری طرح، محروم شده است. بر این اساس نمی توان انتظار تحقق‏پذیری اهداف و آرمان‏های طرح‏های توسعه و عمران شهری را داشت. در حال حاضر، بخشی از طرح‌های توسعه‏ شهری بر عهده‏ شهرداری است و اختیارات شهرداری‏ها در زمینه‏ برنامه‌ریزی مدیریت و اجرای طرح‏های توسعه‏ شهری افزایش یافته است. نظارت مداوم بر نحوه‏ اجرای طرح توسعه و عمران شهری، مقایسه دستاوردهای واقعی با اهداف، راهبردها و سیاست‏های طرح، امری ضروری است که سرانجام باید مسئولیت آن به یک سازمان مشخص واگذار شود. شیوه‏ نظارت مناسب بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری در ایران براساس سازمان و حوزه‏ مداخله در دو سطح قابل طبقه‏بندی است: سطح اول: نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه‏ شهری سطح دوم: نظارت بر اجرای پروژه‏های عمرانی توسعه‏ شهری در ایران، پدیده شهرنشینی در طول چند دهه اخیر با تغییرات عمیق کیفی و کمی روبه‏رو نشده است. روندهای کمی نشان می‌دهد که تحولات جمعیتی کشور در سه دهه‏ گذشته با شهرنشینی شتابان و عوارض ناشی از آن روبه‏رو شده است. در حال حاضر نظام برنامه‌ریزی فضایی و مدیریت توسعه‏ شهری در ایران، با انواع چالش‌ها و تنگناهای متعدد روبه‏روست که شناسایی آنها، لازمه‏ تلاش برای کاهش مسائل و یافتن راهکارهای مناسب برای اصلاح و بهبود روند جاری تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری در ایران است. چالش‌های نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری در ایران در چهار محور به شرح زیر، دسته‏بندی می‏شود: ۱. چالش‌های اقتصادی- اجتماعی و بازتاب آن در شهرنشینی و شهرسازی ۲. چالش‌های سازمانی و مدیریتی در تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری ۳. چالش‌های روش‌های تهیه‏ طرح‌های توسعه و عمران ۴. چالش‌های اجرای طرح‌های توسعه‏ شهری شرایط اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران: الف- دوران گذار از پارادایم برنامه‌ریزی جامع به پارادایم در ایران ب- راهبردهای اصلاح نظام مدیریت توسعه‏ شهری در ایران

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0