طرح شهرسازی مشارکتی در خصوص مدیریت شهری

طرح شهرسازی مشارکتی در خصوص مدیریت شهری (u.m.p)
اقتصاد و مدیریت شهری
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
آقای مهندس امیر نورانی و آقای مهندس مرتضی عمرانی

در خط‏مشی تعیین مکانیزم‏های مشارکت در امر مدیریت شهری، عمدتاً تاکید بر جذب مشارکت نهادهای غیر دولتی، مردم و بخش خصوصی قراردارد. سیاست‏های مهم در این زمینه عبارتند از: جلب مشارکت نهادهای غیردولتی در امر مدیریت شهری جلب مشارکت بخش خصوصی در امر مدیریت شهری تشویق و جلب مشارکت فعال شهروندان بر اساس اصول شهروند‏مداری و دموکراسی مشارکتی در زمینه‏ سیاست جلب مشارکت نهادهای غیر ‏دولتی در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی می‏بایست در راستای کمک به تشکیل نهادهای غیر دولتی در زمینه‏های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‏محیطی باشد و از چنین تشکل‏هایی در زمینه‏های مالی و فنی تا حد امکان می‏بایست پشتیبانی شود. به علاوه زمینه‏های لازم جهت حضور نمایندگان چنین نهادهایی به منظور مشارکت و همکاری در امر مدیریت شهری می‏بایست فراهم شود. در زمینه‏ سیاست جلب مشارکت بخش خصوصی در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی می‏بایست در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در مراحل تصمیم‏گیری و تعیین خط‏مشی در امر مدیریت شهری، ارزیابی و نظارت بر واگذاری کل یا پاره‏ای از خدمات شهری به سازمان‏های بخش خصوصی در امر تامین مالی جهت توسعه و عمران شهری و نیز تشویق بخش خصوصی در سرمایه‏گذاری‏های درازمدت توسعه و عمران شهری باشد. در زمینه‏ی سیاست تشویق مشارکت فعال شهروندان در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی می‏بایست در جهت ارتقا‏ی آگاهی مردم از حقوق شهروندی، ترویج فرهنگ شهرنشینی، ارتقای آگاهی مردم در زمینه‏ مدیریت و برنامه‏ریزی شهری، جلب حمایت مردم از فعالیت‏های مدیریت شهری، تشویق مشارکت مستقیم مردم در امر برنامه‏ریزی و مدیریت شهری و نیز ایجاد مکانیزم‏های قانونی جهت نظارت و اعتراض مردمی بر فعالیت‌های نهادهای محلی شود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0