لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۱۱)

بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری (فصل دهم)

فصل دهم : رقابت پذیری و فضای کسب و کار

ماده ۸۸
به منظور تحقق سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی در شهر تهران ، شهرداری تهران موظف است ؛ تحقق چشم­انداز، اهداف، راهبردهای توسعه درحوزه رقابت پذیری و فضای کسب و کار در سال­های اجرای برنامه­ پنجساله، به ­قرار زیر را پیگیری نماید.

الف) چشم­انداز
۱) تهران؛ کلانشهری با عملکرد­های ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت­ امور فرهنگی – پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب­غربی
۲) تهران؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت
ب) اهداف
۱) بستر سازی برای رشد و توسعه سریع اقتصادی شهر تهران
۲) افزایش ظرفیت های اشتغال
۳) بهبود وضعیت سرمایه گذاری و ارتقاء پارامترهای جاذب سرمایه گذاران
۴) افزایش امنیت اقتصادی
ج) راهبردهای توسعه
۱) تأمین فضای مورد نیاز برای کریدور­های فناوری (پارک­های علمی و فناوری و مراکز خدمات کسب و کار با فناوری و مجتمع­های IT) و استفاده از پهنه­های دارای مزیت برای تشکیل شاخه­های تخصصی از بنگاه­های علمی و پژوهشی.
۲) جایگزینی تدریجی صنایع متوسط و کوچک با فناوری بالا و پاک به جای صنایع بزرگ آلاینده و انبارهای موجود با رعایت قوانین و مقررات موجود
۳) بهبود فضای کسب و کار
۴) جلوگیری از سوداگری و کسب و کار غیرمولد در مسکن و زمین شهری.

ماده ۸۹
شهرداری تهران موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی و تدوین نظام حقوق مالکیت معنوی در عرصه غیر مشهود به نحویکه مالکیت بر حقوق نوآوری و خلاقیت ها محقق گردد را تنظیم و نسبت به اجرایی نمودن آن در طی سالهای برنامه اقدام نماید.

ماده ۹۰
به منظور ارتقاء محیط کسب و کار و بهبود آن در سطح شهر تهران و در راستای تحقق اصول بیست دوم و بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سیاستهای کلی ذیل اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را پیگیری نماید و موارد مرتبط با شهرداری را به اجرا درآورد :
۱) حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط
۲) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه های اقتصادی
۳) ادغام شرکتها و بنگاه های با هدف مشترک
۴) رفع انحصارها در مأموریتهای غیر حاکمیتی
۵) انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و توسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی
۶) ایجاد شفافیت و دسترسی های لازم برای تبادل اطلاعات بین ذینفعان

ماده ۹۱
شهرداری تهران موظف است سالیانه نسبت به سنجش شاخص « فضای کسب و کار » به نحوی اقدام نماید که گزارش رسمی شاخصهای مذکور مشتمل بر موارد ذیل را تنظیم و مقدار آن در سال پایه رامعین و ساز و کارهای ممکن جهت ارتقاء این شاخص در شهر تهران و نهادینه سازی آن در روش های مورد عمل در شهر تهران را پگیری نماید :
۱) تاسیس و راه‌ا‌ندازی یک شرکت (تعداد، مراحل ،هزینه ها،و زمان مورد نیاز)
۲) اخذ مجوز (تعداد، مراحل ، زمان مورد نیاز، هزینه)
۳) استخدام و اخراج نیروی کار (میزان انعطاف پذیری استخدام، شرایط استخدام، میزان انعطاف پذیری جابجایی نیروی کار)
۴) پرداخت مالیات‌ها به دولت (تعداد پرداختها در سال، زمان، نرخ کل مالیات)
۵) حجم تجارت برون‌مرزی ( تعداد اسنا،د صادرات، زمان صادرات کالا، تعداد اسناد واردات)
۶) زمان مورد نیاز جهت انحلال یک شرکت (زمان مورد نیاز، هزینه)
۷) سهولت کسب وکار و سایر متغیر های تأثیر گزار بر فضای کسب و کار

ماده ۹۲
شهرداری تهران موظف است به منظور تأمین حقوق شهروندی، تأمین امنیت، ایمنی، بهداشت، ارتقاء محیط شهری و همجواری فعالیتهای سازگار و ساماندهی نظام مالیه شهری، نظام رمز گذاری مکانها در برنامه ریزی و مدیریت شهری را ظرف مدت حداکثر ۲ سال از تصویب این لایحه در یک منطقه پایلوت به اجرا درآورده و پس از ارزشیابی و در صورت تأیید عمکلرد حاصله، از پایان سال دوم، مبنای عمل در سایر مناطق قرار دهد.

ماده ۹۳
در راستای توسعه کارآفرینی متناسب با نیازهای شهر و شهروندان مبتنی بر فعالیت های خلاقانه و حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانگی و توسعه مشاغل نوین، شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را تا پایان سال پنجم برنامه به عمل آورد:
۱) تشکیل پایگاه داده ها و بانک اطلاعات کسب و کار و مرکز مجازی کارآفرینی
۲) تدوین آیین نامه اجرایی ستاد کارآفرینی شهر تهران
۳) تدوین آیین نامه گسترش مراکز رشد و توسعه کارآفرینی
۴) ایجاد و توسعه مراکز رشد و توسعه کارآفرینی در کلیه مناطق و نواحی شهر تهران و دفاتر کارآفرینی در سازمان های تابعه شهرداری تهران
۵) طراحی و تدوین نظام اعتبارات خرد و صندوق های تعاونی مالی ویژه کارآفرینان با همکاری و مشارکت سازمانها و نهادهای ذیربط
۶) آموزش، ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی در راستای مهارت آموزی و توانمندسازی شهروندان و کارکنان سازمان های شهری
۷) حمایت از کارآفرینان، کسب و کارهای کوچک، خانگی و مشاغل نو و ایجاد خوشه های کسب و کار و راه اندازی بازارچه های موقت و دائم محصولات کارآفرینان

ماده ۹۴
در راستای تأمین عدالت و حقوق پایه شهروندان و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه شهر، شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یکسال پس از تصویب این مصوبه نسبت به تهیه و تنظیم طرح «استقرار نظام برقراری حق توسعه مالکیت» و طی مراحل قانونی لازم جهت اجرای آن اقدام نماید به نحویکه برای کلیه املاک سطح شهر تهران «حق توسعه پایه» و «حق توسعه تکمیلی» پیش بینی شود و جهت املاکی که در محدوده های میراث فرهنگی، فضای سبز و سایر محدوده های غیر مجاز برای ساخت و ساز قرار می گیرند و امکان توسعه پایه و یا تکمیلی آنها میسر نمی گردد این حق قابل انتقال به سایر املاک سطح شهر تهران باشد.
شهرداری تهران نسبت به انجام مطالعات لازم جهت ساماندهی «بورس معاملات حق توسعه املاک شهری» جهت فراهم آوردن رقابت آزاد و سازنده در تبادلات تجاری حقوق ارتفاقی مذکور اقدام و ایجاد بورس مذکور را از طرق قانونی حداکثر تا پایان سال اول اجرای این برنامه پیگیری خواهد نمود.

ماده ۹۵
به منظور ساماندهی صنوف و مشاغل شهر، شهرداری تهران موظف است با همکاری اتحادیه های صنفی، حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تهیه لایحه تدوین ضوابط و دستورالعملهای صنوف (امور مرتبط با شهرداری مشتمل بر ساماندهی ساعات کار و فعالیت، مدیریت ترافیکی، امنیت محلی، اشتغال زائی) اقدام و جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.

ماده ۹۶
شهرداری تهران موظف است دستورالعمل نظارت بر حوزه وظایف و اختیارات اتحادیه­های صنفی، تشکل­های غیردولتی و نظامات مهندسی تهران را در طی سال­ اول برنامه تهیه و پس از طی مراحل قانونی، موجبا ت اعمال آن را در طی سالهای برنامه پنج ساله فراهم نماید.

ماده ۹۷
در راستای تحقق چشم انداز تهران به عنوان شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی، شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد :

  • تهیه طرح پارک فناوری به عنوان حلقه تسهیل کننده ارتباط فارغ التحصیلان دانشگاهی با محیط کسب و کار، با همکاری اساتید و مراکز معتبر دانشگاهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه
  • ایجاد پارک های علمی و فناوری در مناطق ۲۲ گانه به نحویکه تا پایان برنامه پنج ساله، هریک از مناطق ۲۲ گانه دارای یک پارک علمی و فناوری باشند.
برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0