بررسی عناصر و عوامل موثر در شکل‏گیری منظر ‏شهری

بررسی عناصر و عوامل موثر در شکل‏گیری منظر ‏شهری
شهرسازی
دفتر فنی آموزشی و پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی
آقای مهندس ناصر بنیادی

در ادراک محیط مصنوع و حتی محیط طبیعی عوامل متعددی دخالت دارند. بخشی از این عوامل به ویژگی‏های فردی و اجتماعی و فرهنگی مردم مربوط بوده و بخشی دیگر ناشی از شرایط ترکیب عناصر و اجزای محیط زیست است. در این مبحث مروری اجمالی به مکانیزم ادراک بصری توسط انسان، ادراک حسی مرتبط با محسوسات محیطی و ادراک ذهنی در ترکیب با اندوخته‏های ذهنی صورت می‏گیرد. تأثیر عوامل بیرونی در سازوکار ادراک محیطی بخش اصلی این مبحث است. این عوامل کلیه عناصر منظر ‏شهری و جلوه‏های بصری آنها را در بر می‏گیرد. عوامل بیرونی شامل شرایط محیط طبیعی به‏ ویژه توپوگرافی و اقلیم خواهد بود. در محدوه عوامل مصنوع انسان موثر در سازوکار ادراک منظر ‏شهری دید‏های متوالی، دیدهای جانبی، دیدهای باز یا با زاویه‏های بسته، حرکت‏های مستقیم و یا در انحنا و پیچش و نیز نقش نور در مقاطع زمانی در تجربه سیمای ‏شهری مطالعه می‏شود. عوامل ویژه‏ای مانند نوع ترکیب‏بندی منظر ‏شهری، مقیاس انسانی، تناسبات و ابعاد محیط مصنوع، توالی و تسلسل نظم، عوامل قطع تداوم دید، عوامل به‏یادماندنی، درجه محصوریت فضا و اندازه فضاهای شهری مطرح می‏باشد. تبعات ناشی از سازوکار ادراک منظر‏ شهری مانند موقعیت‏سنجی، جهت‏یابی،‏ خوانایی‏ محیط، خوشایندی، مناظر، تنوع یا یکنواختی و… مورد توجه قرار‏خواهد داشت. آرایش و انتظام کالبدی و لذا فرم درک‏شده از یک شهر هدف طراحی ‏شهری است. در طراحی‏شهری، یک عامل ثابت و مهم وجود دارد. در هر شهری، در هر زمانی، با هر سرعت حرکتی، این عامل هدف در طراحی ‏شهری است؛ این فاکتور خود انسان است، با قدرت درک محیط اطرافش. قدر مساوی در جذب اطلاعات و برقراری ارتباط بین آنها، اگرچه اختراعات توانسته مقیاس دنیای روزمره و نگرش ما را به جهان به طور کلی افزایش می‏دهد، اما نمی‏تواند تغییر اساسی در توانایی دیدن اندازه چیزها و مکان‏های خاص شهری ایجاد نمایند. ابزار مکانیکی می‏تواند به تجربه ما اضافه نماید و قابلیت‏های ادراکی ما را ارتقا دهد، اما نمی‏تواند سازوکار فیزیولوژیک انسانی را ریشه‏کن کرده و تغییر اساسی دهد. اگر اندازه شهرها پهناور شود. لذا نیاز بسیار بیشتری به تقسیمات فرعی در آنها برای ایجاد بخش‏های قابل درک به وجود می‏آید. سیستم حمل‏ونقل ممکن است کرانه‏های شهر را در خود جذب کرده و قابل دسترس نماید، اما هر محله‏ای باید یک کلیت منحصربه‏فرد باقی بماند که اندازه و ظاهر آنها قابل درک باشد. واقعیت کالبدی مقیاس باید همچنان از نظر بصری آشکار و هویدا باشد. جنبه‏ای مهم از مقیاس، نسبت‏های مرتبط با مدول است. کل یک شهر مدولی است که شامل عناصری می‏شود که در فواصلی معین واقع شده و تکرار می‏شود. این مسئله کمک می‏کند ما بخش‏هایی را که نمی توانیم ببینیم، تصور کنیم. حتی تعداد محدودی عناصر قابل رؤیت مثل برج‏ها در نقاط پایانی کلیدی، به ما می‏گویند که در کجا چیزهایی آغاز و یا انجام یافته است و مرکز فعالیت‏ها در کجاست. ماهیت ادراک انسانی: زندگی جریان پیوسته‏ تجربه است. هر کنش یا لحظه از زمان پیامد تجربه‏ای است پیشین و آستانه‏ی تجربه‏ای می‏شود که قرار ‏است رخ دهد. اگر بپذیریم که یکی از هدف‏های زندگی دست یافتن و جریان پیوسته از تجارب همگون است، آنگاه رابطه‏ فضاها با یکدیگر که در ظرف زمان تجربه می‏شود در طراحی پیش می‏آید. بررسی سازوکار ادراک منظر شهری بدون شک در چارچوب سازوکار محیط مصنوع جای می‏گیرد که با هدف ارتقای کیفی محیط به ویژه محیط‏های شهری مورد مداخله قرار گرفته است. ساز وکار ادراک در حال حرکت: مفاهیم کلی ادراک انسانی نباید تنها در حالت سکون مورد نظر باشد، زیرا بخش اعظم این فرایند در هنگام حرکت در فضاهای شهری است که تحقق می‏یابد. درک از واقعیت‏های فضایی و مفهوم گستردگی و ساخت، موجب معرفت به زمان می‏شود. ترکیب فضا-زمان، حرکت است. چشم‏ها حرکت می‏کنند. هیچ نقطه توقفی وجود ندارد و نمی‏توان آنها را ثابت نگهداشت، مگر آنکه هیچ چیزی برای دیدن وجود نداشته ‏باشد. ما محیط اطرافمان را با حرکت سر ادراک می‏کنیم. میدان دید با حرکت موجودیت می‏یابد. اکثریت ما تمایل به آن داریم که شهر را به صورت یک سری از صحنه‏های ثابت ببینیم. حتی در یک خیابان مستقیم، شخص ساختمان‏های مجاور را می‏بیند و ساختمان‏های دورتر، برج یا مناره، کلیساها، گروه درختان و البته تپه‏های واقع در خارج شهر، در شرایطی که شخص به طرف آنها حرکت می‏کند در موقعیت‏های جدید و ارتباط متغیر نسبت به یکدیگر دیده می‏شوند. در یک خیابان در شرایطی که شخص حرکت می‏کند، می‏تواند از طیفی از تجارب به مراتب وسیع‏تر و غنی‏تر برخوردار شود؛ نسبت به موقعی که چشم‏انداز از یک نقطه ثابت و محدود است. سازوکار فیزیولوژیکی ادراک انسانی: منظور آن ‏است که از مکانیزم رؤیت ‏(دید) یا از ساختار ارگان بینایی بررسی دقیقی ارائه ‏شود. اما با این حال لازم است بعضی از عناصر را مورد بررسی قرار داده و به طور مختصر اشاره‏ای بشود. ما هیچگاه نمی‏توانیم آگاهی کاملی از جهان داشته باشیم مگر تنها از طریق برخورد نیروهای فیزیکی برگیرنده حواسمان. ادراک چشم انسان فقط می‏تواند با پیچیده‏ترین دوربین‏ها مقایسه گردد. تأثیر عوامل بیرونی (محیطی) در سازوکار ادراک: بدیهی است موثرترین پدیده در چگونگی ادراک انسان از محیط مصنوع، نحوه انتظام و سازمان فضایی عناصر در محیط است. این مقوله به طور مفصل در بحث ترکیب‏بندی عناصر در منظر‏ شهری مورد بحث قرار ‏گرفته است. در این بخش نحوه تأثیر ترکیب‏های مختلف از عناصر گوناگون در سازوکار ادراک مورد توجه قرار‏گرفته است. وقتی به ترکیب‏بندی عناصر متشکله در یک پدیده بها داده می‏شود، به ‏طور‏حتم به کلیت آن پدیده اهمیت داده شده است. منظر ‏شهری یک پدیده جامع و متشکل از عناصر متعددی است که در ساختاری ویژه شکل پذیرفته است. اسرارآمیز بودن، کیفیتی است در مناظر ‏شهری، بدین معنی که از پیاده‏روی بی‏روح در دنیای پرمشغله امروزی نظاره‏گر ناشناخته‏ها هستیم. اسرار در یک شهر؛ جایی که هر چیزی می‏تواند اتفاق بیفتد یا وجود داشته باشد. عامل مهم دیگر در تعریف وضوح خیابان، فضاهای بین ساختمان‏ها در طول یک خیابان است. ساختمان‏ها می‏تواند به اندازه کافی از هم فاصله داشته باشد. طوری که وقتی مستقیماً به جهت مقابل خیابان در حال حرکت در طول آن نگاه می‏شود، طبیعی است که پشت خیابان‏ها و حیاط‏های عقب آنها با ساختمان‏های واقع در خیابان بعدی دیده می‏شود. مجدداً تعداد نسبت‏ها کاملاً مشخص نیستند و مشکل است که مشخصاً گفت که آیا این فضای بین ساختمان‏هاست یا یکی دیگر از بسیاری از عوامل گوناگون در طول یک خیابان، ارتفاع ساختمان، عقب نشینی بنا، کیفیت معماری، درختان و نرده‏ها برای مثال که یک خیابان را تعریف می‏کند. محورها و کانون‏های دید (چشم‏اندازهای شهری): در مباحث مربوط به مناظر و یا در شهر که بخش لاینفک ویژگی‏های سیمای‏شهر است. نقش محورها و کانون‏های دید در چشم‏اندازهای شهری مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت. به علت ماهیت ترکیبی عناصر سازنده سیمای شهر و انواع الگوهای ترکیبی آنها، دید‏های مختلفی در فضاهای شهر میسر می‏گردد. طبقه‏بندی انواع دیدها و چشم‏اندازها در فضاهای شهری بر اساس مشخصات توپوگرافی محل استقرار شهر و یا تأثیر الگوی شبکه‏ راه‏ها و فضاهای باز آن (از مقیاس یک میدان در شهر تا فضاهای باز و بستر وسیع درون ‏شهر). قدم اول بررسی است. دیدهای محوری طویل یا محدود، دیدهای منقطع یا شکسته و دید در مسیرهای ملحقی و سایر انواع با توجه به موارد خاص در نظر گرفته می‏شوند. نقاط کانونی در چشم‏اندازها، اعم از نقاط کانونی در الگوهای مرکزی یا در مسیرهای پر پیچ و خم و قابلیت‏های حاصل از آنها در طراحی و ساماندهی چشم‏اندازهای شهری بحث و بررسی خواهد شد. نقش عوامل تشدید‏کننده یا برهم‏زننده مانند ردیف ساختمان‏ها یا درختان و سایر اجزا مصنوع در مسیر، مطالعه خواهد شد. ریتم، تناسب، هماهنگی، یا ناسازگاری‏های عناصر سیمای‏شهر، موانع دید اعم از طبیعی یا مصنوع، فواصل و تأثیر آن در چشم‏اندازها نیز مورد توجه قرار‏ خواهند گرفت. محورهای دید: بدیهی است پدیده منظر‏ شهری به صورت گوناگون به رؤیت انسان می‏آید. چگونگی این امر به مدد چشم‏اندازهای مختلف در درون فضاهای شهری و از بیرون به درون بستگی دارد. فرصت رؤیت منظر‏ شهری در قالب محورها و کانون‏های دید در این مبحث بررسی خواهد شد. کانون‏های دید: مشاهدات نشان می‏دهد که یک جسم ثابت نسبت به اجسام متحرک همچون یک آهن‏ربا عمل می‏کند. بدیهی است که انگیزه برای اتخاذ چنین آرایشی از خواست‏های انسان برای تمامی صورت می‏گیرد و نه از بی‏تفاوتی در برابر فضای آزاد و پوشاندن این فضاها با اشیایی که موجب مزاحمت برای انسان‏ها می‏گردد. انواع چشم‏اندازهای شهری: در محیط مصنوع به ‏ویژه محیط‏های شهری گونه‏های متنوعی از چشم‏اندازها قابل مشاهده می‏باشد. گونه‏گونی دیدها در سطح شهر که از عوامل متعددی سرچشمه می‏گیرد (اعم از مصنوع یا طبیعی) و جذابیت منظر‏شهری را ارتقا می‏بخشد. بسیاری از صاحب‏نظران که در زمینه‏های مختلف طراحی ‏شهری مطالعه و تحقیق داشته‏اند، به برخی و ارائه تعاریفی از این گونه پرداخته‏اند که در زیر به مواردی از آن اشاره می‏شود: نقاط دیدی که از حومه‏های اطراف به شهر نگاه می‏کند. نقاط دید درون شهر که به حومه‏های اطراف مشرف است. چشم‏اندازهای درون شهر که به یک خیابان یا میدان و یا بخش ویژه‏ای محصور شده است. چشم‏اندازه به طور اصلی از ناهمواری‏های طبیعی و فرم‏های مصنوع زمین مثل فضاهای باز، پارک‏ها، درختکاری‏ها، ساختمان‏ها و سازه‏های از هر نوع متشکل می‏باشند. چشم‏اندازهای در حال حرکت: در بررسی انواع چشم‏اندازها، باید به مسئله چشم‏اندازهای ثابت و چشم‏اندازهای در حال حرکت نیز توجه داشت. هر دو نوع این چشم‏اندازهای شهری در منظر‏شهری بسیار اهمیت دارند. در درون فضاهای شهری، چشم‏اندازهای قابل مشاهده از یک نقطه ثابت جایگاه خاصی در منظر ‏شهری دارد و حتی چشم‏اندازهای متغیر در حال حرکت و یا حتی چشم‏اندازهای جمعیت در یک مسیر حرکت نیز در مطلوبیت منظر‏ شهری دخیل می‏باشند. در این مقوله نیز دیدگاه‏های متفاوتی در بررسی موضوع مطرح شده است. عوامل موثر در محورهای دید، کانون‏های دید و چشم‏اندازهای شهری: ویژگی‏های جغرافیایی: قوی‏ترین تصویر ‏ذهنی از بسیاری از شهرها به طریقه‏ای که آنها با شکل زمین ارتباط می‏یابند، مثل تپه‏ها، رودخانه‏ها و دره‏ها. ویژگی‏های الگوهای ترکیب‏بندی عناصر مصنوع در منظر‏شهری: در رابطه با الگوهای ترکیب عناصر ‏کالبدی اعم از بافت شهری، تراکم ساختمان‏ها به ویژه در خط آسمان، آرایش ساختمان‏ها در راه‏ها و میادین شهری نیز ویژگی‏هایی قابل توجه است که در شکل‏گیری انواع چشم‏اندازهای شهری موثر واقع می‏شوند. گونه‏شناسی سبکی منظر شهری: هدف اصلی شناخت و تعیین فاکتورهای موثر در تعیین گونه‏های منظر ‏شهری برای مطالعات موردی و خاص می‏باشد. به طور کلی در مقوله گونه‏شناسی مباحثی مانند تعیین و طبقه‏بندی عناصر فرم‏‏دهنده و مشخصه‏های تجمیعی آنها، تعیین سطح یا گستره انواع مختلف، درجه واجد هویت‏بخشی آنها، موقعیت جایگاه آنها در ساختار محیط شهری، تعداد تنوع گونه‏ها، کیفیت گونه‏های عناصر‏بصری که هویت، معنا و موقعیت ساختار کلی منظر شهری را شکل می‏بخشند. الگوی ترکیب‏بندی عناصر ‏شهری: گونه‏شناسی بر اساس الگوهای ساختار کالبدی‏شهر: الگوهای ساختاری شهر می‏تواند بر سیمای شهر در مقیاس کلان یا پیکره شهر موثر واقع شود. گرچه تداوم این تأثیر را می‏توان در بخش‏هایی کوچک‏تر مثل شهر یا مراکز مناطق شهری نیز دنبال نمود. انواع الگوهای ترکیبی عناصر منظر‏ شهری به شکل‏های مشخصی از فضاهای شهری اعم از منظم یا نامنظم منجر خواهد شد. الگوی ترکیب می‏تواند برای یک مجموعه و فضاهای عمومی در مقیاس کوچک‏تر و یا حتی برای کل شهر و عناصر اصلی آن در نظر گرفته شود. گونه‏شناسی بر اساس بافت شهری: بافت شهری را برخی موثرترین فاکتور در ایجاد گونه‏های مختلف منظر شهری می‏دانند. بافت شهری به مفهوم دانه‏بندی ساختمان‏ها و فضاهای پر و خالی آنها و شبکه راه‏ها به ‏ویژه راه‏های فرعی و نحوه درهم‏تنیدگی این دو عنصر اصلی شهری تلقی می‏شود. توده ساختمان‏ها در این مفهوم به علت تکرار طرح‏های مشخص از عناصر و جزئیات معماری به شکل‏گیری منظر ‏شهری منجر خواهد شد که خود جزء مهم‏ترین عوامل هویت‏بخش منظر شهری در یک بخش از شهر و یا کل منظر ‏شهری خواهد شد، لذا الگوی ترکیب‏بندی ساختمان‏ها، راه‏ها و میادین به ‏ویژه الگوی پر و خالی ساختمان‏ها در ترکیب با فضاهای عمومی مجاور اهمیت می‏یابد. گونه‏شناسی منظرشناسی بر اساس خیابان‏ها، میادین و فضاهای باز: ویژگی‏های عناصر متشکله منظر‏ شهری که اساساً ناشی از ترکیب چند عنصر مثل ساختمان‏ها و راه‏ها یا ساختمان‏ها و فضاهای باز می‏باشد نیز در فرم دادن به گونه‏های مختلف سیمای‏ شهر و سیمای خیابان بسیار موثر می‏باشند. این نحوه تأثیر را گاه در قالب ویژگی‏های این عناصر به‏ تنهایی، گاه در خصلت همجواری‏‏های آنها بررسی و طبقه‏بندی نموده‏اند. بررسی ادبیات مربوط به منظر‏ شهری، گوشه‏هایی از این نوع گونه‏شناسی را مطرح می‏نماید. ترکیب ساختمان در گونه‏شناسی منظر شهری: ویژگی ساختمان‏ها بدون شک یکی از مهم‏ترین فاکتورها در گونه‏شناسی منظر‏ شهری است. در این مبحث ویژگی ترکیب ساختمان‏ها غیر از مشخصات انفرادی آنها نیز اهمیت خاص می‏یابد. ساختمان‏ها متغیرترین عنصر در منظر ‏شهری هستند که در طول حیات یک مجتمع زیستی دچار بیشترین تحولات سبکی و مشخصات کالبدی مثل ارتفاع، ابعاد و اندازه‌ها، مصالح و جزئیات می‏شوند. گونه‏شناسی تا حد بسیاری منوط به تشخیص نمونه‏ایی از دوره‏های حیات یک شهر و دیدگاه و روش برخورد با طبقه‏بندی ابعاد آنها در یک بررسی است. گونه‏شناسی بر اساس خط آسمان و عناصر شاخص (نشانه‏های شهری): عناصر شاخص در یک شهر فارغ از مقیاس و اندازه آنها می‏تواند در الگوی ترکیبی اش با توده ساختمان شهر، موجود متنوعی در گونه‏های منظر ‏شهری شود. گرچه نقش این عنصر نسبت به تأثیر توده ساختمانی در سیمای شهر کمتر است اما نمی‏توان نسبت به آن بی‏توجه بود. در شرایطی از تاثیر مضاعف، عناصر شاخص و نشانه‏ها را می‏توان در گونه‏های مختلف خط آسمان شهر مشاهده نمود. انواع خط آسمان نه‏تنها در شهرهای مختلف و دوره‏های تاریخی متفاوت، بلکه حتی در بخش‏های مختلف یک شهر نیز قابل رؤیت است. سبک شهرسازی و معماری و جزئیات آن در گونه‏شناسی منظر‏شهری: سبک شهرسازی ساختمان‏ها که غیر از مشخصات کالبدی مثل ارتفاع یا ابعاد فرم حجمی است، یکی دیگر از عوامل موثر در گونه‏شناسی محسوب می‏شود. تبلور سبک شهرسازی نیز به ‏ویژه در گونه‏شناسی منظر ‏شهری حائز توجه است. به این لحاظ مواردی از نحوه اثر سبک شهرسازی و معماری در منظر‏ شهری مطرح می‏شود. گونه‏شناسی بر اساس تغییرات ادواری: تحلیل ریخت‏شناسانه یکی از مهم‏ترین ابزار برای مطالعه یک شهر است. نواحی بی‏نظم و بی‏شکلی در شهر وجود دارد و یا اگر جایی وجود دارد. نتیجه فرایند دگرگونی و تغییر، ماهیت هستند. آنها نماینده دوره‏های بی‏نتیجه و ناتمام از پویایی شهری هستند. جایی که پدیده‏هایی از این نوع به تناوب ظاهر می‏شود. فرایند دگرگونی‏های ماهوی معمولاً بسیار شتابان بوده است، زیرا تراکم زیاد فشار بیشتری بر مقاصد بهره‏وری زمین می‏گذارد. این تحول ماهوی از طریق تعیین دقیق مناطق و سطوح بازشناسی می‏شود و این هنگامی است که فرایند توسعه مجدد اتفاق می‏افتد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0