کاربرد ITS در سیستم مدیریت ترافیک

Advanced Traffic Management Systems یا ATMS ها سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک، سیستم هایی هستند که به مسئولین راه کمک می کند تا کارایی جاده ها و خیابانها را افزایش داده و قابلیت اعتماد شبکه راه را ارتقا دهند.

عناصر احتمالی یک سیستم هوشمند حمل و نقل را در سیستم های مدیریت ترافی

این ابزارها در گروه های عملیاتی زیر دسته بندی می شود:

– سیستم های کنترل ترافیک

– سیستم های اجرایی ترافیک

– سیستم های مدیریت سوانح

– سیستم های مدیریت تقاضا

– سیستم های مدیریت پارکینگ

– سیستم های مدیریت اطلاعات

سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک

در این سیستم ها دو زمینه اصلی تکنولوژیکی و سازمانی وجود دارد. اطلاعات در سیستم مدیریت ترافیک جمع آوری شده و بررسی می شود، این اطلاعات می توانند از کامپیوتر مرکزی برای کنترل کننده های ترافیک خیابانها به عنوان یک فرمان و دستورالعمل ارسال شده تا جریان ترافیک را کنترل نمایند. کاربرد دیگر آن می تواند پخش وضعیت لحظه ای ترافیک از رادیو- تلویزیون باشد.

نکته مهم در سرمایه گذاری روی سیستمهای پیشرفته مدیریت ترافیک این است که به هر دو مورد تکنولوژیکی و سازمانی توجه کافی شده و در هریک از آنها سرمایه گذاری کافی انجام گردد و چنانچه به یکی از آنها کم توجهی گردد اهداف مورد نظر بدست نخواهد آمد.

با توجه به اینکه کارایی سیستم حمل و نقل نقش موثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد استفاده از روشها و ابزارهایی که باعث بهبود عملکرد شبکه راهها شود مورد توجه خاص مسئولین قرار خواهد داشت.

تجربه نشان داده است، استفاده از سیستم های هوشمند حمل و نقل اثر قابل ملاحظه ای بر کارایی و عملکرد مدیریت ترافیک و ایمنی جاده ها داشته است.

همچنین سرمایه گذاری در سیستم های مدیریت ترافیک بازگشت بالایی داشته است.

 

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0