گرافیک شهری

اهداف

۱- هویت ، تشخص بخشی و خوانایی در فضای شهری.

۲- ایجاد آرامش و تلطیف فضا ، کاهش شدت آسیبهای روانی ناشی از آلودگی بصری.

۳- ارتقاء فرهنگ بصری و تجسمی و ایجاد هماهنگی با آثار هنرهای شهری و مبلمان.

۴- توسعه آثار هنری و تجسمی در طراحی و اجرا با کیفیت ماندگار در شهر، منطبق بر اصول علمی.

۵- ساماندهی گرافیک و رفتار بصری، خدمات عمومی، ویترین‌ها و… در جهت تناسب با دیگر عناصر شهری.

گرافیک شهری ره‌آورد مجموعه‌ای از ارتباطات و فرآیندهای تصویری است که نظام‌مندی بصری عناصر دیده شونده، کیفیت شکل‌گیری در محیط، و ایجاد تناسب بین آنها را با درنظر گرفتن اصول زیبایی شناسی و کاربردی ارائه می‌کند. عرصه‌های اصلی عملکرد گرافیک شهری: رنگ در منظر شهری/ خط و حروف نوشته/ علائم و نشانه ها (پیکتوگرام و …)/ نقاشی دیواری/ طراحی گرافیک تابلوهای شهری (اطلاع رسانی/ کاربری/ تبلیغاتی/ مسیریابی…) و کلیه نمودهای بصری. عملیات گرافیک محیطی در سطح شهر، فعالیتی چند منظوره و بین رشته ای است که با گرایش هنری انجام میگیرد بنابراین تخصصهای مختلفی همراه با طراحان گرافیک در اجرای آن مشارکت دارند: طراحان صنعتی/ معمار و هنرمندان.

منبع: زیبا سازی تهران

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0