استراتژیهای مدیریت تقاضای سفر

۴ دسته اصلی استراتژیهای مدیریت تقاضای سفر

افزایش گزینه های حمل و نقل

سیاست های تشویقی و استفاده از مد مناسبتر

مدیریت پارکینگ و کاربری زمین

تغییر در سیاستگذاریها و برنامه ها

افزایش گزینه های حمل و نقل

توسعه حمل و نقل عمومی

توسعه حمل و نقل غیر موتوری

برنامه های همپیمایی

Flextime زمان کار شناور

Carsharing

دور کاری

توسعه و بهبود تاکسیرانی

یکپارچگی حمل و نقل عمومی و دوچرخه سواری

Guaranteed ride home

خطوط HOV

توسعه حمل و نقل عمومی

افزایش خدمات

ایجاد هماهنگی بین مدهای گوناگون حمل و نقل عمومی

طراحی مجدد معابر

ایجاد راحتی در حمل و نقل عمومی

توسعه و ارتقا ایستگاهها و پایانه های حمل و نقل عمومی

ایجاد سیستم اطلاعات سفر و برنامه های بازاریابی

سیستم کرایه

Transit oriented improvements و smart growth

طراحی همگانی universal design

تسهیلات پارک سوار

امنیت استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی

ایجاد راهنمای دسترسی چند مدی

خدمات رسانی در مواقع خاص و خدمات سرویس های خطی

توسعه حمل و نقل غیر موتوری

 

ایجاد و توسعه پیاده روها، پیاده راهها ، مسیرهای دوچرخه و…

طراحی حمل و نقل همگانی universal design

ایجاد سیستم مدیریت حمل و نقل غیر موتوری

توسعه کاربری زمین پیاده محورnewurbanism

اتصال راههای پیاده با معابر

مبلمان شهری

آرام سازی ترافیک ،کاهش سرعت ترافیک، محدودیت عبور خودرو های شخصی،street scape improvments ،road space reallocation

آموزش ایمنی ، برنامه های تشویقی و اعمال قانون

یکپارچگی با حمل و نقل عمومی

پارکینگ دوچرخه

مسائل امنیتی عابر و دوچرخه سوار

سیستم دوچرخه سواری عمومی

فضاهای پیاده روی زیرزمینی pedways

ایجاد راهنمای دسترسی چند مدی

 

برنامه های همپیمایی

 

انواع معمول همپیمایی :

Carpooling

Vanpooling

پاراترانزیت

تاکسی

ویژگی شاخص همه انواع همپیمایی :

کم هزینه و متداول در جاهایی که حمل و نقل عمومی کم است

 

زمان کار شناور

انعطاف پذیر کردن برنامه زمان بندی کار کارکنان

ایجاد گزینه برای مدیر و کارمند

برنامه ای در جهت کاهش سفرهای روزانه کاری در ساعت های اوج

تاثیر مستقیم بر کاهش ترافیک ساعت اوج

 

Carsharing

نوعی سیستم کرایه اتوموبیل

جایگزینی برای خودرو شخصی

پرداخت بر مبنای زمان و مسافت

دارای ۴ ویژگی :

Accessible

Affordable (مناسب برای مسیرهای کوتاه)

convient

Reliability

 

دور کاری

استفاده از ابزارهای ارتباط راه دور (تلفن ، فکس، ایمیل ، وب سایت ها، ارتباطات ویدئویی و غیره) به عنوان جایگزین سفرهای فیزیکی

انواع نمونه های دور کاری:

کارمندانی که در خانه کار میکندد

Local work center یک مرکز کار محلی

Mobility working افرادی که شغل آنها در حرکت است مثل فروشندگانی که که با خودرو خود فروشندگی میکنند

ویدئو کنفرانس ها

آموزش از راه دور

خرید های اینترنتی

دولت الکترونیک

تجارت اینترنتی internet business to business

.توسعه و بهبود تاکسیرانی

بهبود خدمات تاکسیرانی از طریق :

افزایش تعداد تاکسی ها در یک منطقه

بهبود کیفیت خودورهای تاکسی

طراحی خودرو های تاکسی برای همه افراد جامعه

کاهش کرایه ها

اجازه فعالیت به تاکسی های اشتراکی و خدمات پاراترانزیت

ایجاد ایستگاههای تاکسی و ارائه خدمات تلفنی

. یکپارچگی مود حمل و نقل عمومی و مود دوچرخه حمل و نقل عمومی، مناسب برای مسیرهای طولانی و کریدورهای شلوغ

دوچرخه مناسب برای مسیرهای کوتاه

استراتژیها :

حمل دوچرخه در حمل و نقل عمومی

ایجاد محل های پارک دوچرخه در ایستگاههای حمل و نقل عمومی

دسترسی دوچرخه به ایستگاههای حمل و نقل عمومی

حمل دوچرخه توسط تاکسی

سیستم دوچرخه سواری عمومی PBS

(public bike system )

Guaranteed Ride Home (GRH)

ایجاد سواری غیر دائمی و اتفاقی با سوبسید برای افرادی که از مد های گوناگون حمل و نقل غیر از خودرو شخصی استفاده میکنند در شرایط خاص

مثلاً برگشت اضطراری یک اتوبوس سوار به خانه

یا مجبور بودن یک carpooler به ماندن در سرکار تا دیر وقت

استفاده GRH از تاکسی ، اتوموبیل کرایه ، و خودرو شرکت و سازمان

رایگان و یا پرداخت به صورت مشترک با فرد

HOV

اولویت دهی به خودروهای با سرنشین بالا : اتوبوس ، Carpooling و vanpooling

از اجزا مهم بیشتر برنامه های مدیریت تقاضا

خطوط HOV شامل :

لین های HOV در بزرگراهها و خیابان های شریانی

HOT

خطوط ویژه اتوبوس

خطوط پرش از صف

اولویت دهی به HOV در تقاطع ها

. سیاست های تشویقی و استفاده از مد مناسبتر

قیمت گذاری معابر

پرداخت بر مبنای مسافت طی شده

مشوق های مالی برای سفرهای روزانه کاری

قیمت گذاری پارکینگ

بیمه خودرو بر مبنای میزان رانندگی

افزایش مالیات سوخت

تشویق به استفاده از حمل و نقل غیر موتوری

قیمت گذاری معابر

 

پرداخت مستقیم وجه توسط رانندگان در معابر و یا مناطق خاص

استراتژیها :

عوارض راه و معبر

Congestion pricing

Cordon (aria) tolls

خطوط HOT

Vehicle use fees

Road space rationing

. پرداخت بر مبنای مسافت طی شده

پرداخت خودروها بر مبنای میزان رانندگی

رانندگی بیشتر، پرداخت بیشتر و رانندگی کمتر ، پرداخت کمتر

انواع حالت های این مدل :

بیمه بر مبنای میزان رانندگی

مالیات فروش خودرو بر مبنای میزان مسافت پیموده شده

 

مشوق های مالی برای سفرهای روزانه کاری

مشوق هایی که مدهای گوناگون را برای سفرهای روزانه پیشنهاد میکنند :

parking cash out

Travell allowances

ایجاد خدمات رایگان حمل و نقل عمومی و یا همپیمایی برای کارمندان

کاهش سوبسید پارکینگ برای افرادی سفرهای روزانه دارند

Company travel reimbursement policies

مالیات ها و دیگر سیاست های دولتی

. قیمت گذاری پارکینگ

پرداخت مستقیم به ازای استفاده از پارکینگ

برخی تکنیک های این روش :

تعیین نرخ های متفاوت ، مثلاً نرخ های بالاتر برای ساعات اوج ترافیک

اجتناب از تخفیف و کاهش قیمت برای پارک های طولانی

اجتناب از ایجاد تجهیزات گسترده پارکینگ

قیمت گذاری پارک های حاشیه ای

….
بیمه خودرو بر مبنای میزان رانندگی

پرداخت حق بیمه در ارتباط مستقیم با میزان رانندگی در مدت زمان تعیین شده بیمه نامه

رانندگی بیشتر برابر است با حق بیمه و پرداخت بیشتر

رانندگی کمتر برابر است با پرداخت کمتر و صرفه جویی بیشتر

افزایش مالیات سوخت

دلایلی برای افزایش مالیات سوخت :

به عنوان عوارض استفاده از معبر ( در برخی قوانین)

تامین مالی برنامه های حمل و نقلی

تشویقی جهت صرفه جویی در مصرف سوخت

به عنوان یکی از استراتژی های مدیریت تقاضا

افزایش مالیات سوخت منجر به کاهش رانندگی میشود

جذب هزینه های خارجی تولید و مصرف سوخت

به عنوان جایگزین درآمدی برای کاهش مالیات در قسمت های دیگر

. . .

تشویق به استفاده از حمل و نقل غیر موتوری

فعالیت ها و وقایع پیاده روی و دوچرخه سواری

ایجاد برنامه های آموزشی

فراهم کردن پارکینگ های دوچرخه

فراهم کردن و در دسترس گذاشتن نقشه های مسیر های دوچرخه سواری و پیاده روی

ایجاد سیستم هایی برای کرایه کردن دوچرخه

…..

.مدیریت پارکینگ و کاربری زمین

Smart growth رشد هوشمند

شهرنشینی مدرن

توزیع موثر کاربریها Location –efficient development

مدیریت پارکینگ

توسعه با محوریت حمل و نقل عمومی

Car-free planning

آرام سازی ترافیک

Smart growth

استراتژیهای یکپارچگی حمل و نقل و کاربری زمین

توسعه کاربریهای متراکم چندمنظوره به جای کاربریهای پراکنده

کمک به ایجاد کاربری های زمین با قابلیت دسترسی بیشتر

بهبود و گسترش گزینه های بیشتر حمل و نقل

ایجاد شهرهایی با قابلیت زندگی بیشتر

کاهش هزینه های خدمات عمومی

.توزیع موثر کاربریها

طراحی و توزیع کاربریهای تجاری با حداکثر قابلیت دسترسی

نزدیکی کاربریها به خدمات حمل و نقل عمومی

ایجاد شرایط خوب پیاده روی و دوچرخه سواری

و ایجاد شرایط دیگری که وابستگی به خودروی شخصی برای رسیدن به این کاربریها را کاهش دهد

نیازمند طراحی های جدید شهری
. مدیریت پارکینگ

استراتژیهای گوناگون به منظور

تشویق به استفاده بهینه از امکانات پارکینگ موجود

ارتقا کیفیت خدمات پارکینگ به استفاده کنندگان

ارتقا و بهبود طراحی پارکینگ و امکانات آن

توسعه با محوریت حمل و نقل عمومی

طراحی مراکز تجاری و مسکونی با قابلیت دسترسی برای حمل و نقل عمومی و حمل و نقل غیر موتوری

طراحی مناسب اطراف این مراکز برای پیاده روی و دوچرخه سواری

آرام سازی خیابان های اطراف

ایجاد مراکز چند منظوره خرید ، مدارس و سایر خدمات عمومی

مدیریت پارکینگ به منظور کاهش فضاهای پارک

ایستگاهها و ترمینال های امن ، راحت و …

Car free planning

طراحی مناطق خاص برای حداقل استفاده از خودرو شخصی

ایجاد مناطق شهری با محدودیت برای خودرو های شخصی

محدودیت دائمی یا محدویت برای ساعات خاص

استثنا برای خودروهای حمل کالا ، تاکسیها و خودروهای حمل افراد با ناتوانیهای جسمی

ایجاد پیاده راهها با ممنوعیت عبور خودرو و وسایل نقلیه

ایجاد پارک ها و پاتوق ها بدون دسترسی با وسایل نقلیه

روز ها و مناسبت هایی با نام روز بدون خودرو

ممنوعیت برای خودروهای شخصی در روزهای خاص مثل آلودگی شدید هوا و یا وقایع مهم ورزشی

. آرام سازی ترافیک

استراتژیهای گوناگون جهت کاهش سرعت و حجم ترافیک در معابر خاص :

کم کردن عرض مسیر با خط موانع فیزیکی Curb extention

گذرگاه بلند عابر پیاده

میدان های کوچک

جزیره میانی

کاهش شعاع زاویه خیابانها

سرعت گیر

نوار چشم گربه ای

کم عرض نمودن و منحرف کردن مسیر chicane

میدان

لین دوچرخه سواری

رژیم جاده ای

درخت کاری در خیابان

.تغییر در سیاست گذاریها و برنامه ها

کاهش سفر های روزانه

مدیریت حمل و نقل دانشگاهی و مدارس

مدیریت حمل و نقل بار

مدیریت حمل و نقل توریست

بازاریابی مدیریت تقاضای سفر

Least cost planning

Market reforms

.کاهش سفرهای روزانه

استفاده از مشوق های مالی

قیمت دورکاری گذاری و مدیریت پارکینگ

زمان شروع و خاتمه کار متغیر

Guarenteed ride home

تشویق به پیاده روی و دوچرخه سواری

بهبود و توسعه پیاده روی و دوچرخه سواری

پارکینگ دوچرخه

تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی

ابزارهای هدایت مسیر

. . .

مدیریت حمل و نقل دانشگاهی و مدارس

برنامه هایی کم هزینه جهت کاهش سفرهای دانشگاهها ، کالج ها ، مدارس

بهبود حمل و نقل عمومی و کاهش قیمت ها

همپیمایی

سرویس های خطی

قیمت گذاری و مدیریت پارکینگ

توسعه و بهبود دوچرخه سواری و پیاده روی

پارکینگ دوچرخه

طراحی همگانی

ایجاد امنیت برای عابرین پیاده و دوچرخه سواران

مدیریت حمل و نقل وقایع و رویدادهای خاص

. . .

. مدیریت حمل و نقل بار

استراتژیهایی جهت افزایش اثربخشی حمل و نقل کالا

تشویق شرکت های باربری به استفاده از مود های با هزینه اجتماعی کمتر

حمل و نقل ریلی و دریایی به جای جاده ای

بهبود زیر ساخت های حمل و نقل ریلی

بهبود برنامه زمان بندی و مسیر ها جهت کاهش مسافت ها

سازماندهی سیستم های منطقه ای و محلی تحویل کالا

کاهش حمل و نقل کالا به طور کلی

استفاده از وسایل نقلیه کوچک و حمل و نقل غیر موتوری در تحویل کالاهای محلی

تغییر زمان های تحویل کالا

سیاست های مالیات و قیمت گذاری

. . .

. مدیریت حمل و نقل توریست

استراتژیهایی برای کاهش ترافیک در مناطق توریستی

توسعه حمل و نقل عمومی

سرویس های خطی

بهبود و توسعه تاکسی رانی

سیستم های دوچرخه عمومی

پارکینگ دوچرخه

مدیریت پارکینگ

آرام سازی ترافیک و کاهش سرعت

رشد هوشمند ، شهر نشینی نوین و تغییر کاربریها

کاهش سفرهای روزانه کاری

مدیریت حمل و نقل بار

مدیریت حمل و نقل هوایی

راهنمای دسترسی به سیستم های حمل و نقل

. بازاریابی مدیریت تقاضای سفر

بررسی و تحقیق درباره استفاده کنندگان از مودهای گوناگون

بررسی استفاده کنندگانی که تمایل به تغییر در رفتار های سفر خود دارند

آموزش استراتژیهای مدیریت تقاضا به عموم

تغییر نگرش های عمومی نسبت به مود های گوناگون حمل و نقل

قابل دسترس کردن مود های گوناگون با قیمت های مناسب برای همه

شناسایی و حذف موانع استفاده از انواع مود ها

تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی با راحت و جذاب کردن سرویس های آن

Least cost planning

تحولی در برنامه ریزی و سرمایه گذاری حمل و نقل با اجرای کم هزینه ترین استراتژیهای مدیریت تقاضا

برنامه ریزی کم هزینه (least cost planning ) یا برنامه ریزی یکپارچه رویکردی به برنامه ریزی منابع :

یکسان در نظر گرفتن راه حل های مدیریت تقاضا با استرتژیهای افزایش ظرفیت

در نظر گرفتن همه تاثیرات اساسی (هزینه ها و منافع ) ، شامل تاثیرات غیر بازاری

درگیر کردن بخش عمومی در توسعه و ارزیابی گزینه ها

منعکس کننده بهترین استراتژیها در برنامه ریزی و ارزیابی حمل و نقل

Least cost planning

گام های least cost planning

شناسایی اهداف (شامل اهداف عمومی و خاص)

شناسایی استراتژیهای مختلف برای رسیدن به اهداف

ارزیابی منافع و هزینه های هر استراتژی

تعیین کم هزینه ترین استراتژی مورد نیاز برای رسیدن به هر هدف

ارزیابی برنامه ها و استراتژیهای تعیین شده بر مبنای معیار های عملکردی جهت حصول اطمینان از موثر بودن

ارزیابی همه جانبه نتایج با توجه به اهداف برای مشخص کردن اینکه آیا و چه وقت استراتژیهای دیگری نیاز است

Market reform.

اصلاحات بازار و قیمت در صنعت حمل و نقل

با تکیه بر تشویق حمل و نقل کارآ تر و حمایت لز اهداف مدیریت تقاضا

تغییر در سیاستگذاریها که منجر به قیمت گذاری های عادلانه تر و کارآمدتر خواهد شد

شیوه های Market reforms :

بهترین و مناسبترین قیمت گذاری

مالیات سوخت های کربنی و تغییر مالیات ها

سیاست های مالیاتی بی طرف

افزایش تدریجی و قابل پیش بینی قیمت سوخت

بهبود شیوه های قیمت گذاری حمل و نقل

Least cost planning

تالیف : مژگان عقیلی

بر اساس دسته بندی دائره المعارف آنلاین مدیریت تقاضای سفر
www.vtpi.org

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0