کاربرد GPS در حمل و نقل ریلی

برخی از کاربردهای GPS در حمل و نقل ریلی عبارتند از:

– ایجاد شبکه های دقیق نقشه برداری نقاط مبنا جهت تسریع در امور نقشه برداری زمینی.

– کنترل تغییرات سازه های بزرگ از جمله پل، سد، تونل و … بوسیله GPS های با دقت بالا

– بالیزاژ مسیر(نقشه برداری مقدماتی)

– تهیه پروفیل طولی و عرضی مسیر بوسیله GPS های دقیق

– میخ کوبی مسیر

– شناسایی مسیر (با GPS های دستی)

– تعیین موقعیت و سرعت وسایل متحرک به صورت Real Time و تهیه گراف حرکت (Tracking)

دستگاههای GPS به طور تقریباً دقیق میتواند موقعیت و سرعت حرکت را در هر لحظه مشخص کنند. بنابر همین خاصیت از دستگاه GPS به منظور ثبت سرعت و موقعیت قطارها در طول مسیر استفاده می شود.

نظارت و کنترل ترافیک

ایجاد شبکه DGPS در راه آهن و جاده ها

دقت GPS می تواند با استفاده از تکنیکی بنام GPS تفاضلی (DGPS) افزایش یافته به دقت اندازه گیری بهتر از حد متر دست یابد.
شبکه DGPS در واقع ایستگاههای دایمی می باشند که به صورت یک شبکه یا به صورت یک نقطه به طور مداوم در حال جمع آوری مشاهدات از ماهواره بوده و چون مختصات این نقاط معلوم است، این نقاط می توانند اقدام به ارسال تصحیحات به گیرنده های در حال کار در منطقه نمایند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0