مدیریت تقاضای پارکینگ

پارکینگ در هر مقصدی مورد نیاز بوده و اولین خدمتی است که در بسیاری از مراکز ارائه می شود بنابراین جلب رضایت مردم اهمیت زیادی پیدا می کند.

عدم وجود فضای پارک کافی هم برای استفاده کنندگان و هم برای سایرین مشکلاتی را بوجود می آورد.

وجود تعداد زیادی فضای پارک هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. ساخت پارکینگ هزینه بالای داشته و  آثار و هزینه های زیست محیطی نیز  ایجاد می کند.

افزایش پارکینگ

میزان افزایش پارکینگ بر اساس سیاستهای کلی زیر انجام می شود:

قوانین مربوط به کاربری اراضی

توسعه اقتصادی

مدیریت تقاضای سفر

اهداف زیست محیطی

افزایش پارکینگ

درهر منطقه با توجه به سیاستها و کاربری منطقه تعداد متفاوتی فضای پارک ایجاد می شود :

چنانچه تمام پارکینگ های موجود در مناطق تجاری لوس آنجلس را به سطح تبدیل کرده و با مساحت این مناطق مقایسه کنیم مشاهده خواهیم کرد که ۸۱ درصد از مساحت این مناطق خواهد بود که بالاترین مقدار ممکن است.

این نسبت برای سانفرانسیسکو ۳۱ درصد و نیویورک ۱۸ درصد می باشد.

میزان تقاضا

بعد از برآورد میزان تقاضای پارکینگ معمولا ۱۰ درصد اضافه شده و در طراحی در نظر گرفته می شود. البته لزوما نباید برای رفع این تقاضا اقدام به ساخت پارکینگ نمود و با اتخاذ روشهایی می توان این تقاضا را کاهش داده و با اتصال منطقه به ایستگاههای حمل و نقل عمومی جریان تردد را کنترل نمود.

در صورت عدم ساخت پارکینگ ضمن صرفه جویی در بودجه به میزان قابل توجهی از انتشار گازهای آلاینده کاسته می شود.

مدیریت تقاضا در پارکینگ اداری

برای کارمندان ادارات که اشتراکی از یک وسیله نقلیه برای رسیدن به محل کار خود استفاده می کنند طبق قوانین از مالیات حمل و نقل معاف شده و در مواردی نیز از پارکینگ رایگان می تواننند استفاده کنند.

براساس تحقیقات انجام شده ، پارکینگ رایگان برای خودروهای اشتراکی باعث کاهش سفرهای خودروهای تک سرنشین به میزان ۶۰ تا ۷۶ درصد شده و تقاضای پارکینگ را تا ۱۹ درصد کاهش می هد.

عوامل موثر در تقاضای پارکینگ

۱- موقعیت جغرافیایی

(در هر منطقه با توجه به شرایط اقتصادی ومیزان توسعه  میزان مالکیت و نرخ استفاده از خودرو در تقاضای پارکینگ موثر است.)

۲- تعداد ساکنین در منطقه ( چگالی )

( تعداد ساکنین یا تعداد واحدهای مسکونی  در هر جریب یا هکتار )

۳- تعداد کارمندان در منطقه ( چگالی)

( تعداد کارمندان در هر جریب )

۴- کاربری مختلف اراضی

( تنوع کاربری اراضی در منطقه )

عوامل موثر در تقاضای پارکینگ

۵- دسترسی تردد

(  نزدیکی خدمات حمل و نقل و کیفیت و کمیت تردد )

۶- استفاده اشتراکی خودرو Carsharing

( میزان دسترسی و استفاده از این سرویس )

۷- قابلیت پیاده روی

( کیفیت مناسب منطقه برای پیاده روی )

۸- نوع تصرف خانه ها

( اجاره کردن خانه و یا مالکیت داشتن )

عوامل موثر در تقاضای پارکینگ

۹- قیمت گذاری

( مکانیزم قیمت گذاری و تنوع قیمت )

۱۰-Unbundling parking

( فضای پارک فروخته شده و یا اجاره داده شده بصورت جداگانه از ساختمانها )

۱۱- مدیریت پارکینگ

( مدیریت جابجایی و پارکینگ )

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0