ترجمه تخصصی شهرسازی

ترجمه تخصصی در حوزه شهرسازی

(برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری، طراحی شهری)

سایت تخصصی شهرسازی آنلاین با به کارگیری بیش از ۱۰۰ نفر از متخصصین ممتاز در زمینه ترجمه متون شهرسازی اقدام به دریافت متون از کاربران در سه سطح عمومی، تخصصی و تخصصی ویژه می نماید.

ترجمه در سه سطح ممتاز، خوب، متوسط ارائه می شود که عبارتند از: سطح ممتاز، ترجمه حرفه ای برای متون تخصصی ویژه، سطح خوب، ترجمه توسط مترجمین مجرب برای متون تخصصی، سطح متوسط، ترجمه عمومی توسط مترجمین سطح ۳ انجام می شود.

نکته قابل توجه: کلیه ترجمه ها بهمراه تایپ، جایگذاری اشکال، فرمول ها و جداول می باشد.

یک صفحه استاندارد ۲۵۰ کلمه می باشد.

برای سفارش متن خود را به همراه سطح مد نظر برای ترجمه (طبق سطح بندی جداول زیر) به ایمیل زیر ارسال نمایید.

Shahrsazionline@gmail.com

ای دی تلگرام و سروش

@shahrsazionline

تعرفه ترجمه انگلیسی به فارسی

تعداد کلمه

مدت زمان انجام

سطح متوسط

سطح خوب

سطح ممتاز

تا ۱۵۰۰ کلمه

۲روز

 

 

 

صفحه ای ۴۰۰۰ تومان

 

 

 

صفحه ای ۶۰۰۰ تومان

 

 

 

صفحه ای ۸۰۰۰ تومان

تا ۳۰۰۰ کلمه

۳روز

تا ۴۵۰۰ کلمه

۴ روز

تا ۶۰۰۰ کلمه

۵ روز

تا ۷۵۰۰ کلمه

۶ روز

تا ۱۰۰۰۰ کلمه

۷ روز

تا ۱۱۰۰۰کلمه

۸ روز

تا ۱۵۰۰۰ کلمه

۱۱ روز

تا ۲۲۰۰۰ کلمه

۱۴روز

 

 

تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسی(هر صفحه ای)

صفحات

تحویل

تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسی

خوب

ممتاز

۱ تا ۹ صفحه

۲۵۰ تا ۲۲۵۰ کلمه

تا ۳ روز

۱۵۰۰۰ تومان

۱۷۵۰۰ تومان

۹ تا ۲۴ صفحه

۲۲۵۱ تا ۶۰۰۰ کلمه

تا ۶ روز

۱۵۰۰۰ تومان

۱۷۵۰۰ تومان

۲۴ تا ۴۹ صفحه

۶۰۰۱ تا ۱۲۲۵۰ کلمه

تا ۱۱ روز

۱۵۰۰۰ تومان

۱۷۵۰۰ تومان

۴۹ تا ۱۰۰ صفحه
۱۲۲۵۱ تا ۲۵۰۰۰ کلمه

تا ۱۸ روز

۱۴۰۰۰ تومان

۱۷۰۰۰ تومان

۱۰۰ تا ۲۰۰ صفحه

۲۵۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰ کلمه

تا ۳۰ روز

۱۳۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ تومان

۲۰۰ تا ۵۰۰ صفحه
۵۰۰۰۱ تا ۱۲۴۷۵۰ کلمه

تا ۶۰ روز

۱۲۵۰۰ تومان

۱۵۵۰۰ تومان

 

 

  • مرجان جعفری
  • 10 views
  • ۲۸ تیر ۹۷
0