همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

کنفرانس بین المللی توسعه پايدار، مديريت شهرى، محیط زیست و پسماند

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهرى، محیط زیست و پسماند

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است عنوان کنفرانس: کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهرى، محیط زیست و پسماند International conference on Sustainable Development, Urban Management, Environment and waste management معرفی ...
کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی

کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ فروردین ۹, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی
دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۲۸, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار
کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۲۵, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۲۲, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی

کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۱۶, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی
نخستین کنفرانس ملی معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار

نخستین کنفرانس ملی معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۸, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نخستین کنفرانس ملی معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار
کنفرانس معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار

کنفرانس معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۳, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کنفرانس معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۲۵, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی

کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۲۴, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی