همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

گفت و گوی بین رشته ای پیرامون ماهیت شهرسازی

گفت و گوی بین رشته ای پیرامون ماهیت شهرسازی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۱, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است گفت و گوی بین رشته ای پیرامون ماهیت شهرسازی
نشست بحران محیط زیست در شهرهای بزرگ کشورهای معاصر اسلامی با تاکید بر تهران

نشست بحران محیط زیست در شهرهای بزرگ کشورهای معاصر اسلامی با تاکید بر تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۲۹, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نشست بحران محیط زیست در شهرهای بزرگ کشورهای معاصر اسلامی با تاکید بر تهران
نشست جایگاه عرفان و تصوف اسلامی در اندیشه ایران شهری

نشست جایگاه عرفان و تصوف اسلامی در اندیشه ایران شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۲۶, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نشست جایگاه عرفان و تصوف اسلامی در اندیشه ایران شهری
معماری شیراز-چشم انداز آینده

معماری شیراز-چشم انداز آینده

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۲۶, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است معماری شیراز-چشم انداز آینده
نشست فضاهای چند سطحی در بافت های زیارتی و تاریخی تجربه مشهد

نشست فضاهای چند سطحی در بافت های زیارتی و تاریخی تجربه مشهد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۲۶, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نشست فضاهای چند سطحی در بافت های زیارتی و تاریخی تجربه مشهد
نشست مونومنتال در فضای شهری تهران

نشست مونومنتال در فضای شهری تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۲۰, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نشست مونومنتال در فضای شهری تهران
نشست میدان در گذر زمان

نشست میدان در گذر زمان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نشست میدان در گذر زمان
نشست چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر

نشست چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نشست چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر
نشست علمی بررسی تجربه های معاصر طراحی فضاهای عمومی شهری در اروپا

نشست علمی بررسی تجربه های معاصر طراحی فضاهای عمومی شهری در اروپا

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۱۳, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نشست علمی بررسی تجربه های معاصر طراحی فضاهای عمومی شهری در اروپا
نشست نما فصل مشترک معماری و شهرسازی

نشست نما فصل مشترک معماری و شهرسازی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۱۳, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نشست نما فصل مشترک معماری و شهرسازی