همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

الزام رعایت توسعه پایدار در معماری پارکهای علم و فناوری به عنوان یک شهر دانش بنیان

الزام رعایت توسعه پایدار در معماری پارکهای علم و فناوری به عنوان یک شهر دانش بنیان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است الزام رعایت توسعه پایدار در معماری پارکهای علم و فناوری به عنوان یک شهر دانش بنیان
تبیین روانشناختی مشارکت مردمی در معماری پاتوقهای شهری در جهت افزایش میزان شادی در محیط شهری

تبیین روانشناختی مشارکت مردمی در معماری پاتوقهای شهری در جهت افزایش میزان شادی در محیط شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تبیین روانشناختی مشارکت مردمی در معماری پاتوقهای شهری در جهت افزایش میزان شادی در محیط شهری
تاثیر فضای سبز بر شهر و شهروندان در راستای توسعه معماری دانش بنیان

تاثیر فضای سبز بر شهر و شهروندان در راستای توسعه معماری دانش بنیان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تاثیر فضای سبز بر شهر و شهروندان در راستای توسعه معماری دانش بنیان
خانه کودکان بی سرپرست با رویكرد الگوهای اسلامی

خانه کودکان بی سرپرست با رویکرد الگوهای اسلامی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است خانه کودکان بی سرپرست با رویکرد الگوهای اسلامی
توسعه معماری دانش بنیان با بکار گیری مواد بازیافتی و ضایعات در ساخت و ساز

توسعه معماری دانش بنیان با بکار گیری مواد بازیافتی و ضایعات در ساخت و ساز

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است توسعه معماری دانش بنیان با بکار گیری مواد بازیافتی و ضایعات در ساخت و ساز
تحلیل معیارهای مکان یابی مراکز فرهنگی با رویکرد پدافند غیرعامل

تحلیل معیارهای مکان یابی مراکز فرهنگی با رویکرد پدافند غیرعامل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تحلیل معیارهای مکان یابی مراکز فرهنگی با رویکرد پدافند غیرعامل
تعامل هوشمندانه معماری و طراحی شهری بمنظور بهبود رفتار حرارتی

تعامل هوشمندانه معماری و طراحی شهری بمنظور بهبود رفتار حرارتی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تعامل هوشمندانه معماری و طراحی شهری بمنظور بهبود رفتار حرارتی
بررسی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار در شهر تبریز

بررسی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار در شهر تبریز

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار در شهر تبریز
بررسی مرکز همایش بین المللی در تبریز با رویکرد انرژی پایدار

بررسی مرکز همایش بین المللی در تبریز با رویکرد انرژی پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی مرکز همایش بین المللی در تبریز با رویکرد انرژی پایدار
بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار کالبدی شعب بانک ها

بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار کالبدی شعب بانک ها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار کالبدی شعب بانک ها