شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • instagram : shahrsazionline.ir
  • Payamak (iran): 30007546323232
  • line: 0935-1373772

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

نگاهی پدیدارشناسانه به الگوهای مسکن بومی

نگاهی پدیدارشناسانه به الگوهای مسکن بومی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۱۰, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نگاهی پدیدارشناسانه به الگوهای مسکن بومی
نانو و رابطه آن با معماری

نانو و رابطه آن با معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نانو و رابطه آن با معماری
حس پنهان - سیر ماندگاری تا جاودانگی در مساجد ایرانی

حس پنهان – سیر ماندگاری تا جاودانگی در مساجد ایرانی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است حس پنهان – سیر ماندگاری تا جاودانگی در مساجد ایرانی
تجلی نمودهای معماری پایدار در معماری خانه های سنتی استان گلستان

تجلی نمودهای معماری پایدار در معماری خانه های سنتی استان گلستان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تجلی نمودهای معماری پایدار در معماری خانه های سنتی استان گلستان
بررسی شاخصه های پایداری اجتماعی ونمودآن در معماری شهری پایدار

بررسی شاخصه های پایداری اجتماعی ونمودآن در معماری شهری پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی شاخصه های پایداری اجتماعی ونمودآن در معماری شهری پایدار
بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی آسایشگاه سالمندان در ارتقای تعاملات اجتماعی

بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی آسایشگاه سالمندان در ارتقای تعاملات اجتماعی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی آسایشگاه سالمندان در ارتقای تعاملات اجتماعی
بازآفرینی شیوه های معماری بومی در ایجاد آسایش حرارتی

بازآفرینی شیوه های معماری بومی در ایجاد آسایش حرارتی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بازآفرینی شیوه های معماری بومی در ایجاد آسایش حرارتی
نقش « مصالح » پایدار در جهت بهبود شرایط اقلیمی

نقش « مصالح » پایدار در جهت بهبود شرایط اقلیمی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نقش « مصالح » پایدار در جهت بهبود شرایط اقلیمی
فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط

فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط
تکنولوژی نانو و جلوگیری از اتلاف انرژی در معماری

تکنولوژی نانو و جلوگیری از اتلاف انرژی در معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تکنولوژی نانو و جلوگیری از اتلاف انرژی در معماری