شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • instagram : shahrsazionline.ir
  • Payamak (iran): 30007546323232
  • line: 0935-1373772

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

رابطه سبزراه و دانش اکولوژی منظر

رابطه سبزراه و دانش اکولوژی منظر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۱, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است رابطه سبزراه و دانش اکولوژی منظر
نقش منظر شهري در ارتقاء کیفیت بصري محیط ؛ نمونه موردي: محله خاك سفید

نقش منظر شهری در ارتقاء کیفیت بصری محیط ؛ نمونه موردی: محله خاک سفید

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نقش منظر شهری در ارتقاء کیفیت بصری محیط ؛ نمونه موردی: محله خاک سفید
شهر 24 ساعته

شهر ۲۴ ساعته

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است شهر ۲۴ ساعته
سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای(مورد پژوهی: محله پیام ایلام)

سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای(مورد پژوهی: محله پیام ایلام)

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ شهریور ۱۵, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای(مورد پژوهی: محله پیام ایلام)
اقتصاد دانش بنیان، رویکردی در جهت تحقق پدافندغیرعامل در شهرها

اقتصاد دانش بنیان، رویکردی در جهت تحقق پدافندغیرعامل در شهرها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است اقتصاد دانش بنیان، رویکردی در جهت تحقق پدافندغیرعامل در شهرها
بررسی مولفه های تاثیرگذار در راستای طراحی مجموعه موسیقی در شهر جدید پرند با رویکرد ارتقا کیفیت محیط شهر

بررسی مولفه های تاثیرگذار در راستای طراحی مجموعه موسیقی در شهر جدید پرند با رویکرد ارتقا کیفیت محیط شهر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی مولفه های تاثیرگذار در راستای طراحی مجموعه موسیقی در شهر جدید پرند با رویکرد ارتقا کیفیت محیط شهر
سفرهای سبز GT در حمل و نقل درون شهری: تجاربی از اروپا

سفرهای سبز GT در حمل و نقل درون شهری: تجاربی از اروپا

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سفرهای سبز GT در حمل و نقل درون شهری: تجاربی از اروپا
مجسمه های شهری و تاثیر آن در فضاهای شهری

مجسمه های شهری و تاثیر آن در فضاهای شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مجسمه های شهری و تاثیر آن در فضاهای شهری
نگاهی پدیدارشناسانه به الگوهای مسکن بومی

نگاهی پدیدارشناسانه به الگوهای مسکن بومی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۱۰, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نگاهی پدیدارشناسانه به الگوهای مسکن بومی
نانو و رابطه آن با معماری

نانو و رابطه آن با معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نانو و رابطه آن با معماری