شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

بررسی معماری پایدار با رویکرد اکولوژیک

بررسی معماری پایدار با رویکرد اکولوژیک

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بازشناسی مفاهیم معماری شهرسازی و توسعه پایدار

بازشناسی مفاهیم معماری شهرسازی و توسعه پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
الگوهای مناسب اقلیمی در بافت های مسکونی

الگوهای مناسب اقلیمی در بافت های مسکونی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
طراحی فضاهایی برای کودکان

طراحی فضاهایی برای کودکان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی نقش نور روز بر افزایش کارایی کارکنان در ساختمانهای اداری

بررسی نقش نور روز بر افزایش کارایی کارکنان در ساختمانهای اداری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی نقش روانشناسی رنگ ها در کیفیت فضایی خوابگاه دانشجویان متاهل

بررسی نقش روانشناسی رنگ ها در کیفیت فضایی خوابگاه دانشجویان متاهل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی انعطاف پذیری فضایی در خوابگاه دانشجویان متاهل

بررسی انعطاف پذیری فضایی در خوابگاه دانشجویان متاهل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
صنعتی سازی ساختمان با استفاده از سیستم های قاب سبک فولادی

صنعتی سازی ساختمان با استفاده از سیستم های قاب سبک فولادی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
طراحی سامانه ترکیبی کولر و بادگیر در آپارتمان و شبیه سازی آن

طراحی سامانه ترکیبی کولر و بادگیر در آپارتمان و شبیه سازی آن

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی عناصر باغ ایرانی به عنوان عامل موثر در شفابخشی سلامت روانی

بررسی عناصر باغ ایرانی به عنوان عامل موثر در شفابخشی سلامت روانی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است