شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

بررسی مؤلفه های معماری در مساجد معاصر ایران: رویکردها و روش ها

بررسی مؤلفه های معماری در مساجد معاصر ایران: رویکردها و روش ها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانه های مساجد تاریخی و معاصر

کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانه های مساجد تاریخی و معاصر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
رساله های تذکره البنیان و تذکره الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان درباره معماری

رساله های تذکره البنیان و تذکره الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان درباره معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مدخلی بر راهبرد فهم درونی در تحقیق وجوه معنایی معماری

مدخلی بر راهبرد فهم درونی در تحقیق وجوه معنایی معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
خودسایه اندازی و بهره وری انرژی در الگوی معماری سرآمد

خودسایه اندازی و بهره وری انرژی در الگوی معماری سرآمد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
راهکارهای مسیریابی در فضای داخلی معماری

راهکارهای مسیریابی در فضای داخلی معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
گفتمانی نو در معماری مبتنی بر عصب روان شناختی

گفتمانی نو در معماری مبتنی بر عصب روان شناختی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
جایگاه و ویژگی های درس طرح معماری یک

جایگاه و ویژگی های درس طرح معماری یک

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل تاریخ ساخت، کاربری و ساختار معماری دروازۀ توپخانه در گستره تحولات میدان نقش جهان در دورۀ قاجار

تحلیل تاریخ ساخت، کاربری و ساختار معماری دروازۀ توپخانه در گستره تحولات میدان نقش جهان در دورۀ قاجار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
هزینه های معماری دورة ایلخانی به استناد كتاب المرشد فی الحساب

هزینه های معماری دوره ایلخانی به استناد کتاب المرشد فی الحساب

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است