همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

ارائه چارچوب تحلیلی فرآیند تولید محصول در معماری و عینیت بخشی به ایده های ذهنی

ارائه چارچوب تحلیلی فرآیند تولید محصول در معماری و عینیت بخشی به ایده های ذهنی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۳۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نمود اندیشه های اخلاقی-حقوقی در طرح معماری خانه های سنتی ایران

نمود اندیشه های اخلاقی-حقوقی در طرح معماری خانه های سنتی ایران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۲۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بومی سازی اصول معماری اکولوژیک و بیوفیلیک در طراحی مجتمع های مسکونی ایران در راستای ارتقای کیفیت آنها

بومی سازی اصول معماری اکولوژیک و بیوفیلیک در طراحی مجتمع های مسکونی ایران در راستای ارتقای کیفیت آنها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۲۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل گزارش های کنترل نقشه معماری به عنوان بازتابی از وضعیت خدمات طراحی معماری در شهر رشت

تحلیل گزارش های کنترل نقشه معماری به عنوان بازتابی از وضعیت خدمات طراحی معماری در شهر رشت

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۲۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مطالعه ای در معماری مساجد ایران برای الگو یابی معماری مساجد بوشهر در دوره قاجار

مطالعه ای در معماری مساجد ایران برای الگو یابی معماری مساجد بوشهر در دوره قاجار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری

تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
معماری مدرسۀ دارالفنون و دگرگونی های آن در دورۀ قاجاریان

معماری مدرسۀ دارالفنون و دگرگونی های آن در دورۀ قاجاریان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل تجارب احیای میراث معماری بر مبنای سنجش میزان رضایتمندی مخاطب

تحلیل تجارب احیای میراث معماری بر مبنای سنجش میزان رضایتمندی مخاطب

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری

ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است