شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

one script

مدیریت شهری و حاشیه نشینی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است در مورد تهران پدیده جدیدی طی ۲۷ سال گذشته بروز کرده که تقریباً غیرمتعارف بوده و آن افزایش انفجاری جمعیت روستایی استان تهران است که ...
one script

نظام مدیریت شهری در ایران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است الف ـ سیستم مدیریت شهری در سطح ملی: در کشورهای با ساختار حکومتی تک ساخت و تمرکزگرا او از جمله در ایران، دولت مرکزی در ...
one script

منابع تشکیل دهنده اهداف مدیریت شهری در ایران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ۱- برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی یکی از منابع مهم تعیین کننده اهداف مدیریت شهری برنامه های پنج ساله توسعه کشور است ...
one script

چند نکته اساسی در خصوص مدیریت شهری در ایران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مدیریت شهری از آن مباحث فوق العاده مهم در حوزه شهری و مدیریتی به حساب می آید که متاسفانه توجه مناسبی به آن نشده است. ...
one script

مدیریت شهری از دوران باستان تاکنون

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مدیریت شهری در دوران باستان: دوران مادها : شهرها بیشتر کارکردی نظامی وسیاسی داشتند .رفتار اقتصادی – اجتماعی کشور چندان تکامل پیدا نکرده بود. دوران ...
one script

مدیریت شهری تا آغاز مشروطیت

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ساز و کار مدیریت شهرداری چه نقشی در مدیریت شهرها دارد؟ به طور کلی مدیریت شهر به عنوان زیرمجموعه‌ای از حکومت محلی تعریف شده و ...
one script

تاریخچه مدیریت شهری در آسیا

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود؛ این اقدامات عبارتند از ...
one script

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسیهای تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهر نشینی در جهان است و این ...
one script

سطوح مدیریت شهری در ایران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سطوح مدیریت شهری ایران را می توان بر اساس عملکرد ویا بر اساس حوزه فعالیت آنها تقسیم بندی کرد. بر اساس عملکرد و نقش سازمانها ...
one script

رابطه مدیریت شهری با بخشهای سه گانه دولتی ، خصوصی و مردمی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است قبل از هر چیز باید نوع و روابط کاری شهرداری به عنوان عنصر اصلی مدیریت شهری را مورد بررسی قرار گیرد. شهرداری به تبع مسئولیتها ...