همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

بررسی وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و مدیریت شهری

بررسی وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و مدیریت شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی و تحلیل نقش مدیریت شهری در نابرابری های فضایی توزیع خدمات

بررسی و تحلیل نقش مدیریت شهری در نابرابری های فضایی توزیع خدمات

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش مدیریت شهری در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

نقش مدیریت شهری در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
آلودگی هوا و چالش های مدیریت شهری در کلانشهرها

آلودگی هوا و چالش های مدیریت شهری در کلانشهرها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
چالش ها و رویکردهای مدیریت شهری در برابر گرافیتی و تجربیات جهانی برنامه مدیریت گرافیتی در شهرها

چالش ها و رویکردهای مدیریت شهری در برابر گرافیتی و تجربیات جهانی برنامه مدیریت گرافیتی در شهرها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی تاثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان

بررسی تاثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۲۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری

نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
موانع موفقیت سیستم های اطلاعاتی مدیریت شهری

موانع موفقیت سیستم های اطلاعاتی مدیریت شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بازشناسی و پیوندشناسی الگوهای مدیریت شهری

بازشناسی و پیوندشناسی الگوهای مدیریت شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ایران با در نظر گرفتن موانع موجود

بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ایران با در نظر گرفتن موانع موجود

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است