همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

نقش حجاب در ارتقای فضای شهری "منطبق بر باورهای دینی"

نقش حجاب در ارتقای فضای شهری “منطبق بر باورهای دینی”

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
شناسایی و ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر نقش هنرهای نمایشی در ارتقاء کیفیت فضای شهری پایدار

شناسایی و ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر نقش هنرهای نمایشی در ارتقاء کیفیت فضای شهری پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی عوامل فرسودگی در فضای شهری و نقش آن در حقوق شهروندی

بررسی عوامل فرسودگی در فضای شهری و نقش آن در حقوق شهروندی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی ملاحظات محیطی با رویکرد CPTED به منظور دستیابی به فضای شهری امن

بررسی ملاحظات محیطی با رویکرد CPTED به منظور دستیابی به فضای شهری امن

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی شاخص های امنیت کالبدی به منظور حضورپذیری زنان در فضای شهری

بررسی شاخص های امنیت کالبدی به منظور حضورپذیری زنان در فضای شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
سنجش عوامل موثر بر حضور پذیری زنان در فضای شهری

سنجش عوامل موثر بر حضور پذیری زنان در فضای شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی تاثیر هنرهای محیطی بر رضایت از فضای شهری

بررسی تاثیر هنرهای محیطی بر رضایت از فضای شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تاثیرات فضاهای عمومی شهری در شکل گیری تعاملات اجتماعی

تاثیرات فضاهای عمومی شهری در شکل گیری تعاملات اجتماعی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی تاثیر زمینه گرایی در احیا هویت فضاهای شهری

بررسی تاثیر زمینه گرایی در احیا هویت فضاهای شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
راهکارهای ارتقای هویت فضای شهری (نمونه موردی خیابان امام خمینی قزوین)

راهکارهای ارتقای هویت فضای شهری (نمونه موردی خیابان امام خمینی قزوین)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است