شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی

تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
احیای مفهوم مرکز محله در فضای کالبدی و کاربری اجتماعی

احیای مفهوم مرکز محله در فضای کالبدی و کاربری اجتماعی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی تاثیر فرهنگ و طراحی شهر در گذر زمان با تاکید بر طراحی بازارهای سنتی

بررسی تاثیر فرهنگ و طراحی شهر در گذر زمان با تاکید بر طراحی بازارهای سنتی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تاثیر مدرنیته در تحولات کالبدی کارکردی بازارهای ایران

تاثیر مدرنیته در تحولات کالبدی کارکردی بازارهای ایران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
طراحی مسیرها و پیاده روها در راستای پاسخگویی به معلولان

طراحی مسیرها و پیاده روها در راستای پاسخگویی به معلولان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
راهکارهای طراحی محیطی بر الگوهای رفتاری و جرم زدایی

راهکارهای طراحی محیطی بر الگوهای رفتاری و جرم زدایی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی نقش عوامل محیطی موثر در ایجاد حس مکان و تصویر ذهنی مثبت در مخاطبین در فضاهای سکونتی

بررسی نقش عوامل محیطی موثر در ایجاد حس مکان و تصویر ذهنی مثبت در مخاطبین در فضاهای سکونتی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش طراحی فضای باز میان مجموعه های مسکونی بر ارتقا حس دلبستگی به مکان

نقش طراحی فضای باز میان مجموعه های مسکونی بر ارتقا حس دلبستگی به مکان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
انطباق تکنولوژی معماری با طراحی شهری

انطباق تکنولوژی معماری با طراحی شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
شهر ایرانی اسلامی و انعطاف پذیری در بطن مکان پایدار

شهر ایرانی اسلامی و انعطاف پذیری در بطن مکان پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ شهریور ۱۸, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است شهر ایرانی اسلامی و انعطاف پذیری در بطن مکان پایدار