همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

مدیریت پسماندهای شهری با تاكید بر كاهش در مبداء، مبتنی بر كاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از مدل IWM

مدیریت پسماندهای شهری با تاکید بر کاهش در مبداء، مبتنی بر کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از مدل IWM

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسي روند تغييرات شاخص کيفيت هوا در راستاي مديريت بحران آلودگي هواي شهر اصفهان

بررسی روند تغییرات شاخص کیفیت هوا در راستای مدیریت بحران آلودگی هوای شهر اصفهان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تبيين ساختار فضايي شهر و شکل گيري مراكز فرعي در شهر اردبيل

تبیین ساختار فضایی شهر و شکل گیری مراکز فرعی در شهر اردبیل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مسئله یابی بافت های ناکارآمد شهری مهم ترین مرحله مشارکت دهی ساکنان در موفقیت برنامه های نوسازی

مسئله یابی بافت های ناکارآمد شهری مهم ترین مرحله مشارکت دهی ساکنان در موفقیت برنامه های نوسازی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل نقش هم پیوندی فضاها در روابط اجتماعی خانه های سنتی کاشان

تحلیل نقش هم پیوندی فضاها در روابط اجتماعی خانه های سنتی کاشان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مدل سازی انتخاب وسیله سفر افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک کلانشهر تهران

مدل سازی انتخاب وسیله سفر افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک کلانشهر تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تبيين نقش طرحواره هاي ذهني مکاني- اجتماعي در احساس آرامش ساکنين حاشيه سبز بزرگراه هاي درون شهري

تبیین نقش طرحواره های ذهنی مکانی- اجتماعی در احساس آرامش ساکنین حاشیه سبز بزرگراه های درون شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
واکاوی ابعاد مدیریتی لجستیک معکوس در پروژه های ساخت و ساز شهری

واکاوی ابعاد مدیریتی لجستیک معکوس در پروژه های ساخت و ساز شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی و مدلسازی تغییرات کاربری زمین شهر خرم آباد تا سال 1404

بررسی و مدلسازی تغییرات کاربری زمین شهر خرم آباد تا سال ۱۴۰۴

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است