همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

تبیین معیارهای سنجش «هویت » در بررسی تطبیقی سیر تحول معماری معاصر کشورهای هند، ژاپن و ایران

تبیین معیارهای سنجش «هویت » در بررسی تطبیقی سیر تحول معماری معاصر کشورهای هند، ژاپن و ایران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تبیین معیارهای مکانیابی فضای شهری برای برگزاری فستیوال ها

تبیین معیارهای مکانیابی فضای شهری برای برگزاری فستیوال ها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تأکید بر پایداری

ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تأکید بر پایداری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
پهنه بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوب غربی شهر مشهد

پهنه بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوب غربی شهر مشهد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
سنجش تطبیقی اثرات فرم کالبدی محله های شهری بر سرمایه اجتماعی میان ساکنین

سنجش تطبیقی اثرات فرم کالبدی محله های شهری بر سرمایه اجتماعی میان ساکنین

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی کیفیت محیط شهر الکترونیک با تأکید بر ادراکات ذهنی شهروندان

بررسی کیفیت محیط شهر الکترونیک با تأکید بر ادراکات ذهنی شهروندان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بازنمود تأثیر هندسه بر حیات پذیری فضاهای معماری

بازنمود تأثیر هندسه بر حیات پذیری فضاهای معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ترجیحات محیطی مردم برای طراحی فضای رهاشده زیر پل های شهری

ترجیحات محیطی مردم برای طراحی فضای رهاشده زیر پل های شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است