شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

پایان نامه تغییرات کاربری زمین در منطقه یک شهرداری تهران

پایان نامه تغییرات کاربری زمین در منطقه یک شهرداری تهران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  شبنم قلمی استاد راهنما: دکتر محمد سلیمانی- دکتر سید موسوی پورموسوی استاد مشاور: دکتر پرویز ضیائیان تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۵/۱۶ دانشگاه: تربیت معلم مقطع: کارشناسی ...
پایان نامه  بکارگیری اصول و روشهای طراحی محیطی برای کنترل و کاهش میزان آبهای سطحی در فضاهای شهری

پایان نامه بکارگیری اصول و روشهای طراحی محیطی برای کنترل و کاهش میزان آبهای سطحی در فضاهای شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  ملیحه رضایی مهریزی استاد راهنما: دکترمهرداد نظریها دکتر اکبر باغوند استاد مشاور: مهندس محمد مطلبی تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال دانشگاه: تهران مقطع: ...
پایان نامه بررسی آلودگی صدای منتشره از ترافیک در بزرگراه اشرفی اصفهانی در شهر تهران با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی

پایان نامه بررسی آلودگی صدای منتشره از ترافیک در بزرگراه اشرفی اصفهانی در شهر تهران با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آبان ۳۰, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  مریم نوری استاد راهنما: دکتر پروین نصیری استاد مشاور: دکتر فرامرز معطر تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال دانشگاه: آزاد- علوم تحقیقات مقطع: کارشناسی ...
پایان نامه نگرشی بر شیوه های خانه سازی تهران عهد قاجار با تأکید بر فضاهای ورودی

پایان نامه نگرشی بر شیوه های خانه سازی تهران عهد قاجار با تأکید بر فضاهای ورودی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آبان ۳۰, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  مینا رمضان جماعت استاد راهنما: دکتر جواد نیستانی استاد مشاور: دکتر حمید خطیب شهیدی تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال دانشگاه: تربیت مدرس مقطع: ...
پایان نامه تبیین نقش اقتصادی کلان شهر تهران در قدرت ملی

پایان نامه تبیین نقش اقتصادی کلان شهر تهران در قدرت ملی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  حسین محمدیان استاد راهنما: دکتر غلام حسن حیدری استاد مشاور: دکتر محمد باقر قالیباف تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال دانشگاه: آزاد- علوم تحقیقات ...
پایان نامه بررسی نقش الگوی بافت شهری در کاهش آسیبهای ناشی از زلزله

پایان نامه بررسی نقش الگوی بافت شهری در کاهش آسیبهای ناشی از زلزله

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آبان ۲۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  مریم برومند استاد راهنما: دکتر الهام امینی استاد مشاور: دکتر کیانوش ذاکر حقیقی تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال دانشگاه: آزاد مقطع: کارشناسی ارشد ...
پایان نامه توسعه مدل ریاضی مکانیابی مراکز توزیع امداد و مدیریت موجودی در شرایط بحران

پایان نامه توسعه مدل ریاضی مکانیابی مراکز توزیع امداد و مدیریت موجودی در شرایط بحران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آبان ۲۳, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  علی حاجی آقا بزرگی امیری استاد راهنما: آقای دکتر محمدسعید جبل عاملی استاد مشاور: آقای دکتر مهدی حیدری تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال ...
پایان نامه طراحی محله پاسخگو در برابر بحران با تاکید بر زلزله

پایان نامه طراحی محله پاسخگو در برابر بحران با تاکید بر زلزله

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آبان ۲۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  آذر شکیبا استاد راهنما: دکتر محمدرضا پورجعفر استاد مشاور: دکتر حمزه شکیب تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال دانشگاه: تربیت مدرس مقطع: کارشناسی ارشد ...
پایان نامه تحلیل شاخص‌های کالبدی آسیب‌پذیری لرزه‌ای در بافت‌های فرسوده شهری

پایان نامه تحلیل شاخص‌های کالبدی آسیب‌پذیری لرزه‌ای در بافت‌های فرسوده شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آبان ۲۰, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  صابر محمدپور استاد راهنما: دکتر احمد احمدپور استاد مشاور: – تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال دانشگاه: تهران مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: برنامه ...
پایان نامه شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری

پایان نامه شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آبان ۱۹, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  محسن رفیعیان استاد راهنما: دکتر محمدرضا بمانیان استاد مشاور: دکتر مجتبی رفیعیان تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال دانشگاه: تربیت مدرس مقطع: کارشناسی ارشد ...