شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

هنر در توسعه ی شهری (بخش دوم)

هنر در توسعه ی شهری (بخش دوم)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۲۶, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است صنایع فرهنگی: اهمیت صنایع فرهنگی، بویژه هنرهای نمایشی، در حیات یا بازسازی اقتصادی در گزارش سال ۱۹۸۸ جان مایرزکاف (John Myerscough) با عنوان اهمیت اقتصادی ...
هنر در توسعه ی شهری (بخش اول)

هنر در توسعه ی شهری (بخش اول)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۲۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مقدمه: توسعه ی شهری در زمینه های ابتکاری بخش خصوصی و عمومی، یکی از سه بازار اصلی محسوب می شود (به همراه حمل و نقل ...
استراتژی هدایت توسعه شهری

استراتژی هدایت توسعه شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۳, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است استراتژیء هدایت توسعه شهری مقدمـــــــــــــــــــــــه : انچه تاکنون دراین سایت دررابطه بابخش شهری ، مسائل وموانعء توسعه ان وهمچنین نحوه برنامه ریزی شهری رایج درکشورمطرح ...
one script

توسعه باید شهروند محور باشد

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ فروردین ۲۸, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در کشور محور توسعه کالبدی و مادی است و شهروندان محور توسعه نیستند، گفت: توسعه در ایران ...
one script

تحلیلی از رشد و توسعه شهر نشینی و شهر سازی در ایران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۷, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است شادابی، طراوت، سلامت، زیبایی و دوام عمر هر شهر بی شک بستگی تام به کار مداوم و دقیق هر کدام از اندام های شهری از ...
one script

توسعه شهرسازی در ایران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است با آغاز شهرنشینی و از سویی جریان اصلاحات ارضی در ایران هرچند اقتصاد به شیوه معیشتی خانواده ادامه داشت، مهاجرت روستاییان به شهرها سرعت گرفت. ...
one script

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۳۰, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ماده ۰ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲/۱۰۰/۴۹۶۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۸ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و تأیید ...
one script

توسعه خطوط ریلی در اولویت

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۹, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است عباس آخوندی که به مناسبت هفته حمل ونقل در آیین نکوداشت فعالان بخش خصوصی در عرصه حمل ونقل ریلی سخن می‌گفت، تاکید کرد: حتما سیاست ...
one script

منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدریجی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است احداث و توسعه تأسیسات نظامی از قبیل پادگانها و میادین آموزشی و تمام یا هر قسمت از هرگونه تأسیسات دیگر متعلق به واحدهای نظامی و ...
one script

توسعه درونی شهرها

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۵, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است محمد آیینی: سیاست توسعه درونی یا درون‌زای شهری، یکی از سیاست‌های سه گانه توسعه شهری است که در کنار دو سیاست توسعه شهری متصل یا ...