شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • instagram : shahrsazionline.ir
  • Payamak (iran): 30007546323232
  • line: 0935-1373772

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۱۹, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری ۰۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ برگزارکننده : شرکت کیان طرح دانش با همکاری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی ...
استراتژی هدایت توسعه شهری

استراتژی هدایت توسعه شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۳, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است استراتژیء هدایت توسعه شهری مقدمـــــــــــــــــــــــه : انچه تاکنون دراین سایت دررابطه بابخش شهری ، مسائل وموانعء توسعه ان وهمچنین نحوه برنامه ریزی شهری رایج درکشورمطرح ...
جایگاه طراحی شهری در طرح‌های توسعه شهری

جایگاه طراحی شهری در طرح‌های توسعه شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است جایگاه طراحی شهری در طرح‌های توسعه شهری شهر مقوله پیچیده‌ای است که حل مشکلات آن همکاری و همفکری تمامی رشته‌ها و تخصص‌های مربوط بهآن را ...
نخستین همایش ملی شهرسازی راهبردی و توسعه شهری

نخستین همایش ملی شهرسازی راهبردی و توسعه شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آبان ۲۳, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نخستین همایش ملی شهرسازی راهبردی و توسعه شهری محورهای همایش ۱٫ جایگاه برنامه ریزی راهبردی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری ۲٫ چشم انداز ...
one script

مقالات توسعه شهری (بخش پنجم)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ تیر ۱۷, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دانلود مقالات توسعه شهری (بخش پنجم) مقالاتی که  در این مجموعه ها قرار می گیرد فقط برا اساس کلید واژه مطرح شده در مقاله مشخص ...
one script

مقالات توسعه شهری (بخش چهارم)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دانلود مقالات توسعه شهری (بخش چهارم) مقالاتی که  در این مجموعه ها قرار می گیرد فقط برا اساس کلید واژه مطرح شده در مقاله مشخص ...
one script

مقالات توسعه شهری (بخش سوم)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دانلود مقالات توسعه شهری (بخش سوم) مقالاتی که  در این مجموعه ها قرار می گیرد فقط برا اساس کلید واژه مطرح شده در مقاله مشخص ...
one script

مقالات توسعه شهری (بخش دوم)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دانلود مقالات توسعه شهری (بخش دوم) مقالاتی که  در این مجموعه ها قرار می گیرد فقط برا اساس کلید واژه مطرح شده در مقاله مشخص ...
one script

مقالات توسعه شهری (بخش اول)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دانلود مقالات توسعه شهری (بخش اول) مقالاتی که  در این مجموعه ها قرار می گیرد فقط برا اساس کلید واژه مطرح شده در مقاله مشخص ...
one script

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ تیر ۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری توسط سایت شهرسازی آنلاین به صورت اختصاصی حمایت می شود. دومین کنگره بین المللی سازه ...