شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • instagram : shahrsazionline.ir
  • Payamak (iran): 30007546323232
  • line: 0935-1373772

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

شهرسازی کم کربن (خاستگاه، ایده، برنامه ریزی فضایی)

شهرسازی کم کربن (خاستگاه، ایده، برنامه ریزی فضایی)

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ شهریور ۱۵, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است شهرسازی کم کربن (خاستگاه، ایده، برنامه ریزی فضایی)
بررسی نمونه های موردی و معیارهای مستخرج در شهرسازی کم کربن

بررسی نمونه های موردی و معیارهای مستخرج در شهرسازی کم کربن

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی نمونه های موردی و معیارهای مستخرج در شهرسازی کم کربن
پایش هوشمند طرح استراتژی توسعه شهری CDS با بهره گیری از فن آوری دانش بنیان شارنما

پایش هوشمند طرح استراتژی توسعه شهری CDS با بهره گیری از فن آوری دانش بنیان شارنما

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است پایش هوشمند طرح استراتژی توسعه شهری CDS با بهره گیری از فن آوری دانش بنیان شارنما
تاثیر بافتهای شهری سنتی و مدرن در وقوع جرم از منظر شهرسازی دانش بنیان

تاثیر بافتهای شهری سنتی و مدرن در وقوع جرم از منظر شهرسازی دانش بنیان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تاثیر بافتهای شهری سنتی و مدرن در وقوع جرم از منظر شهرسازی دانش بنیان
بررسی و سنجش حس امنیت در شهر (نمونه موردی : محله پیام ایلام)

بررسی و سنجش حس امنیت در شهر (نمونه موردی : محله پیام ایلام)

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی و سنجش حس امنیت در شهر (نمونه موردی : محله پیام ایلام)
سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای(مورد پژوهی: محله پیام ایلام)

سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای(مورد پژوهی: محله پیام ایلام)

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای(مورد پژوهی: محله پیام ایلام)
اقتصاد دانش بنیان، رویکردی در جهت تحقق پدافندغیرعامل در شهرها

اقتصاد دانش بنیان، رویکردی در جهت تحقق پدافندغیرعامل در شهرها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است اقتصاد دانش بنیان، رویکردی در جهت تحقق پدافندغیرعامل در شهرها
بررسی مولفه های تاثیرگذار در راستای طراحی مجموعه موسیقی در شهر جدید پرند با رویکرد ارتقا کیفیت محیط شهر

بررسی مولفه های تاثیرگذار در راستای طراحی مجموعه موسیقی در شهر جدید پرند با رویکرد ارتقا کیفیت محیط شهر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی مولفه های تاثیرگذار در راستای طراحی مجموعه موسیقی در شهر جدید پرند با رویکرد ارتقا کیفیت محیط شهر
سفرهای سبز GT در حمل و نقل درون شهری: تجاربی از اروپا

سفرهای سبز GT در حمل و نقل درون شهری: تجاربی از اروپا

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سفرهای سبز GT در حمل و نقل درون شهری: تجاربی از اروپا
مجسمه های شهری و تاثیر آن در فضاهای شهری

مجسمه های شهری و تاثیر آن در فضاهای شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مجسمه های شهری و تاثیر آن در فضاهای شهری

تبلیغات در شهرسازی آنلاین

آموزش نرم افزارهای شهرسازی

توسعه مدل بارش - رواناب با استفاده از GIS

توسعه مدل بارش – رواناب با استفاده از GIS

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده مدل تانک یکی از مدل های پیشنهادی است که رواناب حاصل از بارش بر روی حوزه آبریز را توسط چند تانک متوالی شبیه سازی ...
دومين كنگره بين المللي زمين شناسي كاربردي

دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۲۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ...
تعيين تغييرات خشكسالي با استفاده از مدل اسكالوگرام

تعیین تغییرات خشکسالی با استفاده از مدل اسکالوگرام

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تعیین تغییرات خشکسالی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی ایستگاه خوی) علی حنفی۱ چکیده        جهت آشکارسازی تغییرات بوجود آمده در عناصرجوی، مدل یکی ...
آموزش نرم افزار GIS (مقدمه) دوم

آموزش نرم افزار GIS (مقدمه) دوم

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۳۰, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کسب و واردسازی داده در GIS کسب و واردسازی داده در GIS را به لحاظ منبع و مأخذ می توان به دو بخش تقسیم نمود. ...
آموزش نرم افزار GIS (مقدمه)اول

آموزش نرم افزار GIS (مقدمه)اول

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مقدمه برنامه ریزی جهت هر نوع کاری نیازمند داشتن اطلاعات مربوط به آن کار است که این نیازمندی در مورد برنامه ریزی برای استفاده های ...