شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

سر فصل کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت شهری

سر فصل کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ اسفند ۲۹, ۱۳۹۱ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مشخصات کلی , برنامه و سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت شهری که مصوب جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی (پردیس هنرهای زیبا) ...
سر فصل دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای

سر فصل دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ اسفند ۲۸, ۱۳۹۱ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مشخصات کلی , برنامه و سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته برنامه ریزی منطقه ای که مصوب جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی (پردیس ...
سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مشخصات کلی , برنامه و سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های طراحی و برنامه ریزی شهری که مصوب جلسه شورای برنامه ریزی ...
متن کامل و پیش نویس برنامه پنجم توسعه کشور

متن کامل و پیش نویس برنامه پنجم توسعه کشور

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است در این پست متن کامل برنامه پنجم توسعه اقتصادی , فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین ...
سرفصل دروس علمی کاربردی شهرسازی

سرفصل دروس علمی کاربردی شهرسازی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سرفصل دروس و مشخصات کلی و برنامه دوره کاردانی ناپیوسته علمی و کاربردی شهرسازی مصوب سیصدوسی و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ ۱۳۷۵/۹/۲۵ ...
طریقه گردش کار در شهرداری

طریقه گردش کار در شهرداری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است در این بسته ۴ فایل قرار دارد که طریقه گردش کار برای صدور پروانه ساخت و صدور پایان کار و استعلام طرح تفصیلی و صدور ...
سر فصل دروس دوره کارشناسی رشته شهرسازی

سر فصل دروس دوره کارشناسی رشته شهرسازی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سر فصل دروس دوره کارشناسی رشته شهرسازی که توسط شورای عالی برنامه ریزی و در سیصدوهفتادمین جلسه این شورا در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۸ به تصویب رسید. ...