همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

مدل سازی انتخاب وسیله سفر افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک کلانشهر تهران

مدل سازی انتخاب وسیله سفر افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک کلانشهر تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزيابي دسترسي پياده درکاربري هاي شهري با رويکرد توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني

ارزیابی دسترسی پیاده درکاربری های شهری با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت وآمد شهری

تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت وآمد شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی تطبیقی گذرگاه های همسطح و پل های عابر پیاده در قابلیت پیاده مداری خیابان های شهری

ارزیابی تطبیقی گذرگاه های همسطح و پل های عابر پیاده در قابلیت پیاده مداری خیابان های شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوسرانی با استفاده ترکیبی سه گانه از مدل های تحلیل پوششی داده ها، آنتروپی و تاپسیس

ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوسرانی با استفاده ترکیبی سه گانه از مدل های تحلیل پوششی داده ها، آنتروپی و تاپسیس

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تبیین و ارزیابی معیارهای آسایش و آرامش در حمل ونقل همگانی درون شهری

تبیین و ارزیابی معیارهای آسایش و آرامش در حمل ونقل همگانی درون شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
اولویت بندی فضایی توسعه حمل و نقل جاده ای در استان های ایران با تأکید بر مدل تصمیم گیری WASPAS

اولویت بندی فضایی توسعه حمل و نقل جاده ای در استان های ایران با تأکید بر مدل تصمیم گیری WASPAS

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
شناسايي و ارزيابي مولفه هاي سيستم حمل ونقل هوشمند با رويکرد پدافند غيرعامل

شناسایی و ارزیابی مولفه های سیستم حمل ونقل هوشمند با رویکرد پدافند غیرعامل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل چند معیاره آسیب پذیری شبکه معابر درون شهری از منظر پدافند غیرعامل

تحلیل چند معیاره آسیب پذیری شبکه معابر درون شهری از منظر پدافند غیرعامل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی بیرون زدگی جاده به عنوان عامل مهم در زوال روسازی جادههای جنگلی

بررسی بیرون زدگی جاده به عنوان عامل مهم در زوال روسازی جادههای جنگلی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است