شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

بازار

بازار

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ خرداد ۱۸, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دومین عامل اصلى در شکل‏گیرى شهرهاى اسلامى بازار است. هر شهر حداقل یک بازار به صورت خطى داشت که از دروازه آغاز و به میان ...
مسجد جامع

مسجد جامع

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است به ‏جز عنصر سیاسى که به نامهاى مختلف دارالخلافه، دارالاماره و دارالحکومه و نهایتاً ارگ وجود داشتند، شهرهاى دوره اسلامى داراى دو پایه اصلى بودند: ...
عناصر اصلى شهرهاى اسلامى - ايرانى

عناصر اصلى شهرهاى اسلامى – ایرانى

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است عناصر و اجزایى که در شهرهاى کهن ایران وجود داشته‏ اند داراى نوعى ارتباط متقابل فضایى یکپارچه و به هم پیوسته بوده ‏اند. در شهرهاى ...
ويژگيهاى سيماى شهرهاى اسلامى

ویژگیهاى سیماى شهرهاى اسلامى

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است به تبعیت از تغییراتى که در روند شهرسازى شهرهاى ایران پس از اسلام صورت گرفت، سیماى شهرهاى این دوره نیز علاوه بر حفظ بعضى از ...
سيماى جغرافيايى شهرهاى اسلامى

سیماى جغرافیایى شهرهاى اسلامى

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ خرداد ۱۶, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بی تردید شهرهاى دوره اسلامى از جهات گوناگون تحت تاثیر تمدنهاى پیشین به ویژه دو تمدن ساسانى و رومى قرار داشته است؛ زیرا از طرفى ...
ويژگيهاى ساخت كالبدى شهرهاى ايرانى - اسلامى

ویژگیهاى ساخت کالبدى شهرهاى ایرانى – اسلامى

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است شهرهاى ایران در دوره‏هاى پس از اسلام ابتدا با همان شکل اولیه به حیات خویش ادامه دادند. کهندژ شارستان و ربض که به عنوان اجزاى ...
معروف ترين تئوري هاي طرح و برنامه ريزي شهری

معروف ترین تئوری های طرح و برنامه ریزی شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کامیلوزیته : شهر باید حافظ منافع و ضامن خوشبختی باشد ایجاد دیوارهای بلند اطراف پارکها برای جلوگیری از آمدن سر و صدای خیابانهای اطراف ایجاد ...
سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری

سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دیوید هربرت و دیوید اسمیت، جغرافیدانان معروف انگلیسی، در تحلیل مسائل جغرافیای شهری از سطوح چهارگانه‌ای نام می‌برند که فشرده‌ای از نظریات آنها بدین شرح ...
ضرورت «نوزایی شهری»

ضرورت «نوزایی شهری»

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است باید پذیرفت ­ که امروز بر « معماری » و « برنامه ریزی و طراحی شهر »در کشورما بحرانی وسیع حاکم است. در جایگاه کارشناسی، ...
تجارب دنیا و ایران در زمینه مداخله در بافت های مرکزی شهر

تجارب دنیا و ایران در زمینه مداخله در بافت های مرکزی شهر

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نتایج اولیه ارزیابی اقدامات سازماندهی توسعه شهری در ایران در سالهای اخیر نشان می دهد که سیاستهای توسعه شهری بمیزان لازم از درون گری جامع ...