شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

مقدمه ای بر تئوری Space Syntax

مقدمه ای بر تئوری Space Syntax

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است  Space Syntax مجموعهای از نظریه و روشهایی است که به پدیدار شناسی فضا میپردازد و میتوان از آن بعنوان یکی از مهمترین روشهای معاصر ریختشناسی ...
پژوهشی بر راهبردهاي توسعه فضاي سبز در طرح جامع تهران

پژوهشی بر راهبردهای توسعه فضای سبز در طرح جامع تهران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده طرح جامع تهران مبتنی بر پذیرش رویکرد پهنه بندی در برنامهریزی شهری تدوین شد ه است. در قالب یک پهنه سبز با تخصیص عمده ...
قانون ايجاد شهرهاي جديد

قانون ایجاد شهرهای جدید

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است  افزایش جمعیت وسیر مهاجرت های داخلی به سوی قطب های اقتصادی کشور خصوصا" پایتخت نه تنها برساختار اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی آنها تائیر گذار بوده ...
مكان يابي كاربري اراضي شهري با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافياي (GIS) مورد مطالعه: كاربري فضاي سبز شهر گلستان

مکان یابی کاربری اراضی شهری با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) مورد مطالعه: کاربری فضای سبز شهر گلستان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده: استاندارد های فضای سبز از دیدگاههای گوناگون بررسی و وضعیت شهر گلستان نسبت به آن سنجیده شده است میزان کمی و کیفی فضای سبز ...
راهكارهاي طراحي دربافتهاي تاريخي در روندشهرسازي جديد

راهکارهای طراحی دربافتهای تاریخی در روندشهرسازی جدید

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۳, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است راهکارهای طراحی دربافتهای تاریخی در روند شهرسازی جدید (تجربه ای از طراحی دربافت تاریخی تبریز) مهندس حسین اسمعیلی سنگری (عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی ...
راهنمای انجام مرحله چشم انداز سازی در طراحی شهری

راهنمای انجام مرحله چشم انداز سازی در طراحی شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۳, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چشمانداز شهر / محله پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورتبندی بیانیه چشمانداز کورش گلکار – 1384   مقدمه: ۱ کیفیت «چشمانداز» شهرها و محلات و ...
Modeling Tenants’ Choices in the Public Rented Sector

Modeling Tenants’ Choices in the Public Rented Sector

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Modeling Tenants’ Choices in the Public Rented Sector: A Stated Preference Approach Bruce Walker, Alex Marsh, Mark Wardman and Pat Niner [Paper received in Ž ...
The Neighbourhood Contact Hypothesis

The Neighbourhood Contact Hypothesis

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است The Neighbourhood Contact Hypothesis: Evidence from the Multicity Study of Urban Inequality Keith R. Ihlanfeldt and Benjamin P. ScaŽ di [Paper Žrst received, July 2000; ...
Are there Ethnic Enclaves/Ghettos in English Cities?

Are there Ethnic Enclaves/Ghettos in English Cities?

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Are there Ethnic Enclaves/Ghettos in English Cities? Ron Johnston, James Forrest and Michael Poulsen [Paper Žrst received, April 2001; in Ž nal form, September 2001] ...
The Changing Competitive Relationship between Smal Town Centres and Out-of-town Retailing

The Changing Competitive Relationship between Smal Town Centres and Out-of-town Retailing

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است The Changing Competitive Relationship between Smal Town Centres and Out-of-town Retailing: Town Revival in South Wales Colin J. Thomas and Rosemary D. F. Bromley [Paper ...