همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

ارزیابی سطح پایداری محلات غیررسمی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک

ارزیابی سطح پایداری محلات غیررسمی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی شدت کارآیی مکانی كاربری اراضی در بخش مرکزی شهر

ارزیابی شدت کارآیی مکانی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش پیکره بندی فضایی در اجتماع پذیری سکونتگاه های غیررسمی

نقش پیکره بندی فضایی در اجتماع پذیری سکونتگاه های غیررسمی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT

برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
کاربست مدل های ارزش نسبی در انتخاب و اولویت بندی پروژه های شهری با رویکرد مدیریت سبد پروژه

کاربست مدل های ارزش نسبی در انتخاب و اولویت بندی پروژه های شهری با رویکرد مدیریت سبد پروژه

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی آسیب پذیری ریخت های شهری در برابر حملات هوایی با رویکرد پدافند غیرعامل

ارزیابی آسیب پذیری ریخت های شهری در برابر حملات هوایی با رویکرد پدافند غیرعامل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
کاربست روش شناسی آینده نگاری راهبردی در برنامه ریزی توسعه فضایی

کاربست روش شناسی آینده نگاری راهبردی در برنامه ریزی توسعه فضایی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
چهارچوب ردیابی مشکل در شهرهای جدید: برنامه ریزی مشکل سو در شهر جدید هشتگرد

چهارچوب ردیابی مشکل در شهرهای جدید: برنامه ریزی مشکل سو در شهر جدید هشتگرد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
باز زنده سازى سواحل جنوبى جزيره كيش با تأكيد بر مفهوم هويت

باز زنده سازى سواحل جنوبى جزیره کیش با تأکید بر مفهوم هویت

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است