همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه 8 اصفهان به روش EFQM

ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه ۸ اصفهان به روش EFQM

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی جایگاه شورای شهر در مدیریت مطلوب شهری

بررسی جایگاه شورای شهر در مدیریت مطلوب شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان

تحلیل تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی کارایی توزیع عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها

بررسی کارایی توزیع عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی در سطح منطقه 12 شهرداری مشهد با محوریت جذب سرمایه

بررسی راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی در سطح منطقه ۱۲ شهرداری مشهد با محوریت جذب سرمایه

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش شهرداری ها در توسعه فضاهای شهری به سبک ایرانی اسلامی

نقش شهرداری ها در توسعه فضاهای شهری به سبک ایرانی اسلامی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی تطبیقی وظایف و قوانین شهرداری ها در ایران با سایر کشورها در حوزه محیط زیست و خدمات شهری

بررسی تطبیقی وظایف و قوانین شهرداری ها در ایران با سایر کشورها در حوزه محیط زیست و خدمات شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۳۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
آلودگی هوا و چالش های مدیریت شهری در کلانشهرها

آلودگی هوا و چالش های مدیریت شهری در کلانشهرها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی مشارکت مالی شهروندان در رابطه با میزان رضایت آنها از عملکرد شهرداری

ارزیابی مشارکت مالی شهروندان در رابطه با میزان رضایت آنها از عملکرد شهرداری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است