شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

بررسی مهم ترین چالش ها،فرصت ها و پیامدهای الکترونیکی شدن شهر تهران با استفاده از مدلswot

بررسی مهم ترین چالش ها،فرصت ها و پیامدهای الکترونیکی شدن شهر تهران با استفاده از مدلswot

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۶, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی مهم ترین چالش ها،فرصت ها و پیامدهای الکترونیکی شدن شهر تهران با استفاده از مدلswot – پخش از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم بررسی ...
بررسی مسائل و مشکلات موجود در مرزهای مناطق و نواحی از دیدگاه شهروندان

بررسی مسائل و مشکلات موجود در مرزهای مناطق و نواحی از دیدگاه شهروندان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی مسائل و مشکلات موجود در مرزهای مناطق و نواحی از دیدگاه شهروندان – پخش از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم بررسی مسائل و مشکلات ...
بررسی وضعیت سلامت شهروندان و خدمات شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران

بررسی وضعیت سلامت شهروندان و خدمات شهری در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی وضعیت سلامت شهروندان و خدمات شهری در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران – پخش از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم بررسی وضعیت سلامت شهروندان ...
بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع مواد

بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع مواد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع مواد – پخش از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع مواد
ضرورت ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کلانشهر تهران

ضرورت ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کلانشهر تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۵, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ضرورت ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کلانشهر تهران – (جدایی شهرستان های ری و شمیرانات از کلانشهر تهران: تهدید یا فرصت) – پخش از ...
ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابرپیاده به جای پل های روگذر

ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابرپیاده به جای پل های روگذر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابرپیاده به جای پل های روگذر – پخش از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم ارزیابی معایب و مزایای احداث ...
کتاب توسعه پایدار شهری

کتاب توسعه پایدار شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۴, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کتاب توسعه پایدار شهری – پخش از شهرسازی آنلاین (کامل) لینک دانلود مستقیم کتاب توسعه پایدار شهری – پخش از شهرسازی آنلاین- فایل کامل
کتاب مدیریت زیرساخت آب و فاضلاب

کتاب مدیریت زیرساخت آب و فاضلاب

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۲, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کتاب مدیریت زیرساخت آب و فاضلاب – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب مدیریت زیرساخت آب و فاضلاب – پخش اختصاصی از ...
کتاب منابع انرژی تجدید پذیر

کتاب منابع انرژی تجدید پذیر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۱, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کتاب منابع انرژی تجدید پذیر – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب منابع انرژی تجدیدپذیر – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین
کتاب شهر بومی و جوامع مهاجر

کتاب شهر بومی و جوامع مهاجر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۶, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کتاب شهر بومی و جوامع مهاجر – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب شهر بومی و جوامع مهاجر – پخش اختصاصی از ...