همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

نقش مدیریت شهری در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

نقش مدیریت شهری در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
علت یابی مشکل آبگرفتگی جنوب شهر داراب

علت یابی مشکل آبگرفتگی جنوب شهر داراب

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی عملکرد مدیران شهری در کاهش آسیب پذیری بافت کالبدی شهر در برابر زلزله

بررسی عملکرد مدیران شهری در کاهش آسیب پذیری بافت کالبدی شهر در برابر زلزله

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مدیریت کاهش خطرپذیری بلایا در بازسازی بافت های فرسوده شهری

مدیریت کاهش خطرپذیری بلایا در بازسازی بافت های فرسوده شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش مدل های مدیریتی در افزایش و توسعه فضای سبز شهرداری منطقه سه مشهد

نقش مدل های مدیریتی در افزایش و توسعه فضای سبز شهرداری منطقه سه مشهد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
اقتصاد مقاومتی در شهر اسلامی

اقتصاد مقاومتی در شهر اسلامی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن در منطقه 9 با تاکید بر بلندمرتبه سازی

بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن در منطقه ۹ با تاکید بر بلندمرتبه سازی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
کاربرد روش آینده پژوهی در حکمروایی خوب شهری

کاربرد روش آینده پژوهی در حکمروایی خوب شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
توسعه پایدار فضای سبز شهری با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری

توسعه پایدار فضای سبز شهری با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
آسیب شناسی نظام تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری ها

آسیب شناسی نظام تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری ها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است