همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

بررسی وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و مدیریت شهری

بررسی وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و مدیریت شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی نقش مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان قراردادی شهرداری

بررسی نقش مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان قراردادی شهرداری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
استراتژی توسعه شهری CDS رویکردی راهبردی در فرایند مدیریت شهری

استراتژی توسعه شهری CDS رویکردی راهبردی در فرایند مدیریت شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
استفاده از تکنیک داده کاوی برای پایش پیش بینی و مدیریت اجرای اثربخش طرح تفصیلی

استفاده از تکنیک داده کاوی برای پایش پیش بینی و مدیریت اجرای اثربخش طرح تفصیلی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی مزایا و معایب احداث تونل مشترک تاسیسات شهری

بررسی مزایا و معایب احداث تونل مشترک تاسیسات شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی نقش کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در پیشگیری از تخریب فضای سبز در مواجهه با ساخت و سازهای شهری

بررسی نقش کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در پیشگیری از تخریب فضای سبز در مواجهه با ساخت و سازهای شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تدوین استراتژی در مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی شهرداری مشهد با رویکرد SWOT

تدوین استراتژی در مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی شهرداری مشهد با رویکرد SWOT

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مطالعه مروری مقالات مدیریت یکپارچه شهری

مطالعه مروری مقالات مدیریت یکپارچه شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی و تحلیل نقش مدیریت شهری در نابرابری های فضایی توزیع خدمات

بررسی و تحلیل نقش مدیریت شهری در نابرابری های فضایی توزیع خدمات

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل جامعه شناختی عدم تحقق اهداف شهرهای جدید در ایران با تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی سیستمی توسعه شهری

تحلیل جامعه شناختی عدم تحقق اهداف شهرهای جدید در ایران با تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی سیستمی توسعه شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است