همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

جانمایی بهینه مراکز اسکان موقت پس از وقوع بحران با استفاده از تحلیل فضایی GIS و مدل تصمیم گیری چند معیاره وایکور

جانمایی بهینه مراکز اسکان موقت پس از وقوع بحران با استفاده از تحلیل فضایی GIS و مدل تصمیم گیری چند معیاره وایکور

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آبرسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آبرسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
پیامدهای حاشیه نشینی شهر تهران

پیامدهای حاشیه نشینی شهر تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش کاداستر در مدیریت زمین و حوزه های گسترش سکونتگاه های غیررسمی

نقش کاداستر در مدیریت زمین و حوزه های گسترش سکونتگاه های غیررسمی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 20 با استفاده از تحلیل داده های سامانه 137

بررسی سکونتگاه های غیررسمی در منطقه ۲۰ با استفاده از تحلیل داده های سامانه ۱۳۷

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
حاشیه نشینی در کلانشهر تهران با تاکید بر منطقه 6 شهرداری تهران

حاشیه نشینی در کلانشهر تهران با تاکید بر منطقه ۶ شهرداری تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش سکونتگاههای غیررسمی در بروز جرایم شهری در منطقه 19 تهران با استفاده از GIS

نقش سکونتگاههای غیررسمی در بروز جرایم شهری در منطقه ۱۹ تهران با استفاده از GIS

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی شاخص های رشد هوشمند اسلامی در حوزه مرکزی شهر مشهد

بررسی شاخص های رشد هوشمند اسلامی در حوزه مرکزی شهر مشهد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت ارائه خدمات شهری

بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت ارائه خدمات شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است